Gij dan zult volmaakt zijn

10-09-2013 door Joop Neven

“Gij dan zult volmaakt zijn” {Matth.5:48}.

´Niemand is volmaakt”, een veel gehoorde opmerking. En toch roept de Heer zijn toehoorders in Matth.5 op tot volmaaktheid. Sterker nog in Fillp.3:15 zegt Paulus: “laten wij dan allen, die volmaakt zijn….” Hoe valt dat nu te rijmen? Kan de mens dan toch volmaakt zijn? Wat verstaan we eigenlijk onder het woord “volmaakt”, bedoelen we daar mee: geen fouten maken of sterker nog: zonder zonde zijn. Het is goed om te weten wat er in de grondtekst staat voor het woord “volmaakt”. Dat is het Griekse woord “teleios”, dat betekent: “volkomen maken”, “tot rijpheid komen”.

Enkele teksten waar “teleios” voorkomt.

Willen we zekerheid krijgen wat de juiste betekenis is, dan is het beste om concordant te vertalen, dan valt het direct op dat het lang niet altijd door “volmaakt” is vertaald. Paulus spreekt is 1Kor.2: 6 ”tot hen, die daar voor rijp zijn”. In 1 Kor.14:20 zegt Paulus: “….wordt in het verstand volwassen”. In Efeze 4:13 schrijft hij””….en der volle kennis van de Zoon God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid”. Een mooi tekst is Hebreeën 5 vers 12-14: ”Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad” {Hebr.5:12-14}.

In al deze teksten is het onderstreepte woord de vertaling van “teleios” en hieruit kennen we leren dat “volmaakt” in feite niet betekent: “foutloos zijn”, maar “volwassen zijn”, “rijp zijn”. Het woord “volwassen” houdt groei en ontwikkeling in.

Het Griekse woord “teleios” is verwant met het Griekse woord “telos”, meestal vertaald door “einde”, maar het heeft te maken met het “doel “, “het einddoel”. Dat bedoelt Paulus is Fillp.3:15 “Laten wij dan allen, die volmaak zijn {het einddoel bereikt hebbende}, aldus gezind zijn”. Maar ook hier zie je verschillen in de vertalingen. In 1Tim.1 vers 5 waar in de S.V: “het einde des gebods is liefde uit een rein hart” De Nieuwe Vertaling zegt: “het doel van {alle} vermaningen is liefde uit een rein hart! 1 Petr.1 vers 9 staat in de S.V: “verkrijgende het einde uws geloofs, de zaligheid der zielen”. Maar het kan toch moeilijk zo zijn dat het einde van ons geloof de ziel zalig maakt. De N.V geeft de juiste betekenis hiervan met de woorden: “daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen”. Zo zien we dat het woord “telos” beter kunnen vertalen met “einddoel” of “volkomen” dan met “einde”. Een beter Nederlands woord is er niet.

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010