Gestalte Gods zijnde

18-12-2012 door Joop Neven

“Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gods gelijk zijn niet als een roof heeft geacht” {Filip.2:6}.

De Messias verkeerde “in de gestalte Gods”. Ger Griekse woord huparchoon, dat mijn “zijnde” is vertaald, duidt een bestaanswijze aan. De Messias is het unieke Beeld Gods {2Kor.4:4; Kol.1:15; Hebr1:3}. Naar het model van Hem is de mensheid geschapen {Gen.1:26-27, 9:6}. Wanneer God verscheen aan mensen, aan Adam en Eva in de hof, aan Mozes en de oudste op de berg, aan Jesaja in het tempelvisioen, aan Ezechiël bij de rivier de Kebar of aan Daniél bij de Ulai, dan zagen die mensen niet Hemzelf, maar Zijn Beeld. Ze aanschouwden een menselijke gestalte. Van God zelf staat geschreven, dat Hij “een ontoegankelijk licht bewoont” en dat “geen mens Hem gezien heeft of zien kan” {1Tim6:16}.“Niemand heeft ooit God aanschouwd” {1Joh.4:12}. De Messias is het “beeld van de onzichtbare God” {Kol.1:15}. Via Hem openbaart de onzichtbare Schepper zich aan de schepping. Hij is de zichtbare gestalte of vorm {Grieks: “morphe}, waarin de Allerhoogste zichzelf bekend maakt. Op de berg der verheerlijking werd voor de drie meest vertrouwde discipelen een glimp zichtbaar van de “gestalte Gods” die Jezus had afgelegd voordat Hij als mens op aarde werd geboren {vgl. Filip.2:7}. “Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht” {Matth.17:2}. Op het eiland Patmos verscheen Hij aan Johannes met soortgelijke macht en majesteit. Zijn hoofd en haar waren wit als sneeuw, zijn  ogen als een vuurvlam, zijn voeten aan blinkend koper gelijk, gloeiend als in een oven, zijn stem als het gedruis van vele wateren, zijn gezicht zoals de zon schijnt in haar kracht {Openb.1:14-16}. De ziener viel dan ook “als dood aan Zijn voeten”, net zoals Ezechiël en Daniël dat hadden gedaan {Openb.1:17}. “het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht”. De taak van Christus, als het Beeld Gods was het Zijn taak om de Schepper aan de schepselen te tonen. En dat heeft Hij volmaakt gedaan. In Christus wordt alles tezamen gebracht. Paulus zegt in de Kolossenzen brief: in Hem zijn alle dingen geschapen! Wat een geweldige troost, Hij is de Voleinder, Hij is de Bouwmeester, Hij is de vrede die alle verstand te boven gaat, en zal onze harten en gedachte behoeden in Christus Jezus.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582889 bezoekers sinds 07-06-2010