Gegrift en/of Vrijheid

30-05-2010 door Joop Neven

Iets over een rabbijnse uitlegmethoden. De methode Al Tigra. Dat betekent: lees niet. Oorspronkelijk schreef men alleen de medeklinkers en dan kon je wel een sin dubio staan over de vraag, welke klinkers daar tussen moesten. De Masoreten zijn daar heel nauwkeurig en gewetensvol mee bezig geweest. De “masoretische” tekst. Soms zit daar een dubbele  bodem in, zodanig, dat je zowel de ene als de andere klinker in zou kunnen vullen. Exodus 32 vers 16; “De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift”. Voor “gegrift” staat er het woord “charoet” Toen zeiden de rabbijnen: lees i.p.v. “charoet” nu “cheroet”  En “cheroet” betekent “vrijheid”. Dus: vrijheid op de tafelen. De kern van de tien woorden was dus de wet der VRIJHEID. De rabbijnen hebben dat dus niet wettisch verstaan. Het is een groot misverstand om te denken, dat het Jodendom “wettisch” zou zijn. “Ik ben de Here, uw God” Dat is geen GEBOD, maar een AANBOD. “Ik ben je bevrijder, Ik heb je uitgeleid” Ze kwamen als slaven uit Egypte en nu zegt God: “vrijheid”

Nog een voorbeeld van zo’n klinkerverandering:

Jesaja 54 vers 13: “Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn…..   “zonen” = “banajik”. Het gaat dus over zonen. En een vertaler zegt: lees niet: “banajik”, maar”bonajik”  en dat betekent “bouwlieden”. Beide lezingen zijn dus goed. Er gaan twee gedachten onder één dak. Jesaja 54 is schitterend opgebouwd. De eerste elf verzen over de gestalte van de “Vrouw”; Sion als vrouw. En vanaf vers 12 gaat het over Sion als Stad. Vrouw en Stad vormen dus een dubbel beeld. Als je het over de vrouw hebt, heb je het ook over de “zonen”. Spreek je over de stad, dan heb je het over “bouwlieden” En dat alles kan er door die ene klankwisseling in zitten. De vrouw is de stad en de Stad is de Vrouw. In vers 12 is er sprake van “edelstenen”. En dat is de tooi van de vrouw. Maar tegelijk de stenen, waaruit de stad wordt gebouwd. Tooi voor de vrouw en materiaal voor de stad. ……”Ik leg uw stenen in blinkend erts… vervolgt Jesaja. En “erts” is de vertaling van het Hebreeuwse woord “pukh” Het woord “pukh” betekent ook “schmink” De vrouw wordt dus getooid met haar make-up. Het is tegelijk ook het cement, waarmee de stad wordt verankerd. Het woord “pukh” is dus weer zo’n woord met een dubbele associatie.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579619 bezoekers sinds 07-06-2010