Geef ons heden ons “dagelijks” brood

30-05-2010 door Joop Neven

“Dagelijks”, staat er niet “Epiousios” betekent,”op ons neerkomende of afdalende”.Het woord epiousios wordt alleen hier gebruikt, het moet wel betekenen:”komend of afdalend”, net zoals het manna uit de hemel. Er wordt dus een bovennatuurlijk brood aangegeven. Men heeft het “Onze Vader” gemaakt tot een gebed voor alle mensen en alle tijden. De Heer had echter in de Bergrede, dus ook in het “Onze Vader”, dat er ook deel vanuit maakt, het oog op een bijzondere tijd, de dagen van de antichrist en de toekomende woede boosheid waar ook Johannes de Doper al over sprak. Als de Heer bijv. in Matth. 5 vers 39 zegt:”Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe”, geldt dit niet voor alle tijden, want de Heer deed het later Zelf ook niet, als Hij voor Annas de Hogepriester staat {Joh.18 vers 22}. De Bergrede is een waarheid, die niet voor alle mensen in alle tijden doorgaat. De Bergrede is de grondwet van het toekomende Koninkrijk. Johannes verkondigde: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”, maar ook van de tijd die vooraf gaat. De bijl lag aan de wortel van de boom, gaf zij geen vrucht dan zou zij worden uitgehouwen. Men vergeet dat de mogelijkheid bestaat dat het toen levende geslacht niet voorbij zou gaan, voordat al deze dingen waren geschied. De toekomende toorn gaat dus als een zuivering aan het Koninkrijk vooraf. Dat zou voor Israël en alle andere gelovige een heel moeilijke tijd worden, want de antichrist zal God precies een stap voor willen zijn met het oprichten van zijn koninkrijk; en die zijn merkteken niet aanvaarden aan voorhoofd of rechterhand, kunnen niet kopen of verkopen, zullen dus brodeloos zijn. {Openb.13 vers 17}. Op deze grote benauwdheid voor Israël is heel Psalm 91 van toepassing en vele andere Schriftplaatsen tot bemoediging. Verder zegt de Heer dan ook niet: “Bidt dan aldus”, maar uitdrukkelijk: “bidt gij dan aldus”. Zo verstaan wij de woorden: “geef ons heden het van de hemel dalende brood”, vgl. het manna in de woestijn. “In de boze tijd zullen zij niet beschaamd worden, in dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden” {Ps. 37 vers 19}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010