Evangelist

27-01-2013 door Joop Neven

“verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderricht” {2Tim.4:2}.

Een evangelist is een brenger van, meestal, een goede boodschap, een goed tijding. In het Hebreeuws is het de “mebasseer”, de brenger van goede tijding. Het woord is een vorm van het werkwoord “bissar”, een “blijmakend bericht overbrengen”. Niet altijd is de “mebasseer” brenger van een goede tijding. In Sam.4:17 vertaalt de N.B.G het woord met “boodschapper”. In dit geval brengt hij het slechte bericht over de nederlaag van Israël tegen de Filistijnen. Dit is de enige tekst in het O.T waar het woord deze betekenis heeft, zodat je in de “mebasseer” wel de vreugdebode of de brenger van goede tijding mogen zien.

De Hebreeuwse “mebasseer” komt ook bij Paulus terug. In Rom.10:15 komt de boodschapper uit Jesaja 52:7 opnieuw in beeld als Paulus schrijft: “….Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen”. In de Griekse taal wordt een “mebasseer” een “euangelos” genoemd. Net als in het Hebreeuws betekent het “overbrenger van goede tijding”. In onze taal wordt het woord “evangelist” gebruikt. We komen het tegen in Hand.21:8; Efeze4:11; en 2Tim.4:5.

De evangelist is in het O.T en N.T een bekend figuur, die als taak heeft, het brengen van goed nieuws. Jezus en Paulus zijn de grootste evangelisten die wij kennen, maar God zelf heeft “geëvangeliseerd”. In Openbaring 10:7 staat: “maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd”{eueggelisen}. Het brengen van goede tijding is in het N.T een belangrijke aangelegenheid. Het woord “evangelie” komt 129 maal voor

Er zijn meer goede tijdingen bekend te maken. De meest belangrijke is dat God zich door Christus met de wereld verzoend heeft {2Kor.5:18-19; Kol.1:19-20}.Paulus heeft dit evangelie heel zijn leven uitgedragen. Paulus is ook degene geweest die als eerste “de bediening van het geheimenis”, de verkondiging van het evangelie van de Gemeente als Lichaam van Christus, verkondigd heeft, en daar ook voor geroepen is.

Nu kan, evangelisatie twee vormen hebben. Op de eerst plaats is, het bekend maken dat Jezus Christus gedood en opgewekt is.Dat er leven is na de dood, omdat God Jezus ui de doden heeft opgewekt. Deze vorm komt in het boek Handelingen voor en is gericht op degenen die nog niet in Christus geloven.

De andere vorm van evangelisatie is de “bediening van het geheimenis”. Dat is een evangelisatie onder de gelovigen die er in bestaat dat wij hen op de hoogte brengen van de Gemeente, die “het Lichaam van Christus” is. Het houdt meteen in dat we het goede nieuws kunnen brengen dat God voor elk van ons een taak heeft weggelegd, ons heeft uitgekozen zijn medewerkers te zijn {1Kor.3:9; 2Kor.6:1}. De volheid van de heilsgebeuren is dat wij samen met Hem zijn opgewekt uit de doden, en  samen met Hem gezet zijn in de hemelen. Christus, het Hoofd, en de Gemeente, Zijn lichaam, vormen samen een niet te scheiden éénheid! Geen abstracte zegeningen, maar zoals Kol.2:9 Zegt: “want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht” {Kol.2:9}

Het is opmerkelijk dat uitgerekend in de brief van Paulus aan de Efeziërs waarin hij een beeld geeft van het “Lichaam van Christus”, de Gemeente, hij óók zegt dat Jezus aan zijn Gemeente evangelisten heeft gegeven {Efeze4:11}. Zolang de Gemeente niet is voltooid, zullen er evangelisten zijn ter opbouw van het “ Lichaam van Christus”.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010