Eeuwige God

12-05-2013 door Joop Neven

“…. En riep de daar de naam van de Here, de eeuwige God” {Gen.21:33}. Algemeen gelooft men, dat het woord “eeuwig”, “eindeloos” betekent. Omdat het hier voorkomt in verbinding met God. Hier betekent het dat de eeuwen een bezit zijn van Hem, geen eigenschap. “eeuwig” betekent immers, “een bepaald tijperk” of “behorend bij”. In Romeinen 16:25 komt de combinatie voor van “eeuwige tijden”en “eeuwige God”. “Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwen lang verzwegen, maar thans geopenbaard en door de profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekend gemaakt onder alle volken…” {Rom.16:25-26}. De eeuwige tijden, {aionische tijden} zijn de tijden vanaf de schepping, de eeuwige God is de God der tijden. De tijden de eeuwen en de God der eeuwen lopen parallel. Toch is er een tegenstelling. Tegen over de eeuwige tijden {aionische} tijden {meervoud} staat de eeuwige {aionische} God als de Unieke. Uit Romeinen 16 blijkt dat God alle eeuwen {aionen} bestuurt en ze leidt. Men moet hier niet redeneren: als de eeuwige tijden eindig zijn, niet eeuwig, is de eeuwige God ook niet eeuwig. Het woord aionisch drukt hier wat anders uit. Paulus wil zeggen, dat er een verborgenheid verzwegen is. Aionisch geeft dus van die tijden een hoedanigheid aan. Zo is het ook met de eeuwige God. De eeuwige God wil zeggen, dat Hij in alle eeuwen {aionen} doorwerkt. Niet maar eens zo nu en dan, maar steeds heeft Hij de eeuwige tijden in Zijn hand. Zijn Koninkrijk is van alle eeuwen, Zijn raad staat vast, Hij beheerst en overheerst en overziet alle eeuwen {aionen}. Waarom gebruikt Paulus hier niet de term: “God van de eeuw”en spreekt hij niet van de tijden der eeuwen. Dat had hij kunnen doen. Maar hij moest hier en bijzonder kenmerk op geven. Er zijn eeuwige tijden, maar ook andere. Der is een eeuwige God, die altijd de eeuwen leidt, maar er is ook een god dezer eeuw {aioon}, die in deze eeuw {aioon} oppermachtig lijkt. De eeuwige God is ver boven de “god van de ze eeuw. Paulus wilde hier nadruk leggen op al Gods wegen, de eeuwen {aionen} door. De eeuwige God is Hij, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil ten bate van het schepsel. Gods wezen blijft hetzelfde, de openbaring is verschillend. Alle tijden zijn tijden, maar ze kunnen aionische {eeuwig} zijn en niet aionisch. Velen denken, omdat de eeuwige tijden ophouden, dus eindig zijn, moet de eeuwige God ook eindig zijn. Het is anders, Er zijn eeuwige tijden en ook andere tijden. Zo is er ook de eeuwige God, God de eeuwen door werkend maar er is ook een ander Godsopenbaring n.l. naar de aionen {eeuwen}. T.o.v de eeuwen is God de eeuwige God, t.o.v. de andere openbaart Hij Zichzelf met ander benamingen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583060 bezoekers sinds 07-06-2010