Een dienstknecht moet niet twisten

27-10-2012 door Joop Neven

“En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig” {2Tim.2:24}.

Volgens de grondtekst schreef Paulus: “ het is voor een slaaf van de Here niet noodzakelijk om te vechten”. Timotheüs behoefde geen twistgesprekken met andersdenkende te voeren om het evangelie te kunnen verkondigen. Ook hoefde hij er niet naar te streven om zijn gelijk te krijgen. Het was voldoende wanneer hij het woord der waarheid helder uiteen wist te zetten en dit op de juiste wijze “sneed” {vgl.vs15}.

Verdeeldheid heeft vaak te maken met teleurstelling en pijn. De meeste twist krijg je van het gekwetst zijn, het niet kunnen verwerken van teleurstellingen.

In Jesaja staat een mooie tekst, namelijk; ” Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen” {Jes.42:2; Matth.12:18-19}. Wellicht stond deze profetie op de achtergrond van Paulus vermaning, dat “een dienstknecht des Heren niet moet twisten”. Het is mooi om te lezen dat Timotheüs  met dwarsdrijvers geduld moest hebben en de smaad van zijn tegenstanders met lankmoedigheid moet verdragen, want “de liefde is lankmoedig” {1Kor.13:4}. God is zelf “lankmoedig, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” {2Petr.3:9}.

Maar ondanks onze twisten en vragen houdt God vast aan Zijn Plan. “Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen het werk van zijn handen” {Psalm 124:8}. Eigenlijk laat Paulus zien; door het geloof alleen, maar dan wel het geloof van Christus. Ons geloof is gekoppeld, verbonden met de trouw van God. Inderdaad het heeft geen zin om te twisten, “Laat ons oog daarbij {alleen} gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs…” {Hebr.12:2}.

“En een dienstknechtmoet niet twisten….”

Inderdaad, “het is niet noodzakelijk om te vechten”. Het gaat om de onderwijzing van Hem, die is, en die was en die komt, die alle tijden omvat, Hij die Liefde is. Laten we de tijd gebruiken om Hem te loven en te prijzen, om wie Hij is. Hij die één en al Barmhartigheid is, en die Zichzelf heeft geven tot het uiterste, en uiteindelijk wordt Hij afgewezen en gekruisigd. Dat is nou het lijden van de Vader geweest. Dat juist de meest Barmhartige op aarde geen huis kon vinden.

De liefde

“Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkaar: Dit is de erfgenaam, komt laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen” {Matth.21:37-38}. Er klinkt in deze woorden verbijstering door. Hun ogen waren verblind; zij zijn aan de Gestalte voorbijgegaan. Deze daad, het sturen van de Zoon, is de uitnemende liefde van de Vader. “Mijn Zoon zullen ze ontzien”, zo is nu de liefde, die is niet afgunstig, zij rekent het kwade niet toe. Maar nochtans dacht de mens er anders over, Hij werd veracht en gedood, Hij is die Ene die de last heeft gedragen, die werd achtergelaten, die werd verlaten, opdat de mensheid niet meer verlaten zouden zijn, maar zou worden thuisgehaald.

Een dienstknecht moet niet twisten….

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010