Een alles is mogelijk denker

07-07-2010 door Joop Neven

Afgelopen zondag zag ik op de televisie een uitzending van David Maasbach. Enkele van zijn gezegden, spraken me wel aan. Al moet ik eerlijk zeggen dat de interpretatie wel anders bedoeld zal zijn, maar toch, als je als voorganger zegt dat je een “alles is mogelijk denker” ben, dat is mijn eerste reactie er één van blijdschap. Je denk dan gelijk , mooi dat zo iemand een “insluitend denkvermogen” heeft. Maar mijn vreugde was van korte duur, helaas ging het meer over hoe groot je de auto mag verwachten, of het huis dat je wil gaan bewonen. Als God het nodig acht dat je een grotere auto, { misschien wel een kleinere} nodig hebt, dan is  alle mogelijk. Vandaar die uitspraak “een alles mogelijk denker”. Hopelijk denk dhr. Maasbach over God ook zo ruim,  dat bij God ten aanzien van de mens ook alles mogelijk is. Als Paulus zegt, dat God een Redder is van alle mensen { 1 Tim4 vers 9-11}zou zijn denkwereld ten aanzien van de mens dan ook vergroot zijn. Velen van de dienaars des woord vrezen dat ze bij gebrek aan een hel en verdoemenis prediking, een krachtig middel verliezen om de zondaar tot God te drijven. Ik zou u willen toeroepen: probeer het toch eens met de verkondiging van het rijke Evangelie der genade Gods, het Evangelie van de alles overwinnende liefde. Zijn onuitsprekelijke genadegaven en verzoenend bloed van onze Here Jezus Christus is geschonken tot een volkomen verzoening voor de gehele wereld. Weet u wat uw denkwereld vergroot? Dat het gericht van God niet het einde is van de ontferming, niet voor Jeruzalem, niet voor Sodom, en niet voor de wereld. Het kwaad loopt stuk op Zijn liefde. De Here Jezus spreekt over de Vader niet als een God die eindeloos strenger straft dan men ooit gehoord had, Hij spreekt over Hem als de God die eindeloos meer liefheeft en vergeeft dan men ooit gehoord had. Liefhebben is wat God ten diepste kenmerkt. God is liefde, en dus er is geen eeuwige straf . God straft wel, maar het is alleen opvoedend bedoeld, om tot inkeer te brengen. Hij laat de mens niet “vergaan” of “vernietigen”. De Bijbel beschouwd het oordeel als een uiting van Gods zorgende liefde, het doel van Gods oordeel is genade. Dat beeld komt overeen met wat Paulus predikt, namelijk de verzoening van alle mensen. In de gedachte van Paulus heeft God maar één motief voor al zijn daden naar ons toe, en dat motief is liefde; daarom is zelfs zijn oordeel, zijn wraak, zijn kastijding, zijn vergelden, een uitdrukking van barmhartigheid. In Jesaja staat: “Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal Hij vergelden”: grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen” {Jes.59 vers 17b-18}.

De woorden “wraak en “vergelden” zijn helemaal uit zijn verband getrokken. De “wraak” van God is “het herstel van de verhoudingen in de gemeenschap met God”. God zegt niet; Ik zal je betaald zetten, maar Ik zal betalen. De betekenis van het woord “vergelden is: ”tot vrede brengen, heel maken”{Hebr: selem, is herstel van toegebrachte schade}. Zo zien we in de Hebreeuwse woorden het ware karakter van de liefhebbende Vader te voorschijn komen. Hij is het die het verlorene zoek, net zolang totdat Hij iedereen gevonden heeft. Zie bijv. Hosea 12 vers 3. ”…Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel, naar zijn daden zal Hij hem vergelden”.  Dit is helaas een sterk negatieve, belastende weergave. Het Hebreeuws heeft hier het woord paqad, dat betekent: opzoeken, bezoeken. Letterlijk staat er …om over Jacob op te zoeken naar zijn wegen. Naar zijn daden zal Hij {het} voor hem doen terugkeren… Met andere woorden: hier wordt niet gesproken over straffen: zoals bekend, heeft het Hebreeuws strikt genomen geen woord voor straffen. Zo kleurt men bij voorbaat het beeld negatief in. Neen, God gaat het kwaad opzoeken; dat wil zeggen: Hij laat de mens er niet mee zitten, Hij spoort het op. De onderste steen moet boven komen.

“Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen” {Ps.30 vers 5-6}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010