Een alles dragend Licht

12-12-2013 door Joop Neven

God redt“In den beginne was het Woord {de Logos} en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God”. {Joh.1:1-18}

De Logos {het Woord}was en is geen onkenbare, kosmische kracht, geen verborgen beginsel, maar de levende Almachtige God die mens is geworden;  “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid…..” {Joh. 1: 14}. De Grieken hadden hun mythen met hun goden en zonen van goden, die naar de aarde kwamen. In de Bijbel is het echter alleen de Logos, God uit God, de unieke Zoon van God – zie Joh.1:18 – die mens onder de mensen werd. Dit is de verkondiging van Johannes 1. De gehele schepping zal uiteindelijke Hem erkennen. Christus Jezus, De Redder der wereld is geboren. Geboren in Bethlehem: Maar Bethlehem wil zeggen: “broodhuis”. Daar worden wij gevoed, daar wordt de verborgen mens gesterkt, daar krijgt Christus “in ons” gestalte. Waar kun je nu beter zitten dan in­ het brood­huis! Daar heb je le­ven, daar heb je overvloed. In het broodhuis raak je niet verloren, of ben je te ver weg. haMaqom; God is De Plaats. Hij is de plaats, waar een mens thuiskomt. Je oorsprong ligt in het broodhuis, en je terugkeer zal weer in het broodhuis zijn. Daarom ziet de Vader het nu al voor zich, namelijk; de vreugde van de thuiskomst. Daar ziet de schepping reikhalzend naar uit, maar de Vader nog veel meer. Daar kan niemand Hem vanaf houden. Hij laat nooit varen de werken  Zijner handen.

Zo kijken we over de kribbe, voorbij het kruis naar de opgestane Christus. Het is pas werkelijk feest als elke tong God zal loven. De verzoening van Christus omvat alles, allen die in Adam sterven {wie zijn dat niet} zullen in Christus levend gemaakt worden. Dat kan niet anders betekenen dan: allen zijn vol van God, er is geen plaats meer voor iets anders, dan voor de vreugde over zijn goedheid, “al uw werken zullen u love, Here” {Ps. 145 vers 10}. “En alle schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden” {Openb.5 vers 13}. Deze lofzang wordt gehoord als het boek van Gods raadsplan is gelegd in de hand van het Lam. Het Lam dat geslacht is, zal Gods Plan met zijn schepping uitvoeren. Maar voordat het opengaat, horen we deze lofprijzing. Daarin wordt gezegd waarop de volvoering van Zijn Plan uitloopt. De uitkomst staat vast door de overwinning van Het Lam. Gods gerichten zullen komen over heel de schepping, maar het einde is de lofprijzing. Als Christus het werk van zijn heerschappij geheel tot uitvoering heeft gebracht, dan zal Hij alles overgeven aan de Vader, opdat God zij alles in allen {1Kor.15 vers 28}.

God geopenbaard door Logos, de Zoon

“Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.” Hij is aan de boezem van de Vader. Hij kent en voelt het hart van God kloppen als geen ander. Daarom kan Hij alleen ons de levende, almachtige God doen kennen – het Griekse werkwoord is letterlijk vertaald, ‘heeft uitgelegd, verklaard, geëxegetiseerd.’ Daarom kon Jezus zeggen: “Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien; {Joh. 14:9}.

Kerstfeest

Misschien weten we nog niet half wat Advent is en wat Kerst is. Donkere dagen, jawel. Lange nachten, jawel. ‘s Morgens wil het maar niet licht worden en ‘s middags gaat het al weer schemeren. Net een paar uurtjes daartussen in, en zelfs dan is het nevelig. De hele dag de lamp aan. Donkere dagen: maar er is een alles dragend Licht. Dat Licht is anders, zo vaak lopen mensen met een lichtje. En met Kerst een boom vol lichtjes. Al die mensen, ze dragen een lichtje. Maar hier is een Licht dat jou draagt. Het is de warmte, de warmte van dat alles dragende Licht. Dat vind ik toch zo groots: er is een alles dragend Licht.

Er is maar één evangelie: het goede nieuws dat de Waarheid ons achterhaalt (Openb. 1:11. Christus Jezus is de eerste en de laatste), dat Hij in het gericht alles recht zal zetten, en vervolgens op de nieuwe aarde voor allen die dan nog buiten zijn, bladeren ter genezing geeft {Openb. 22:2} omdat het Gods welbehagen is om door Christus Jezus alles in hemel en op aarde met Zich te verzoenen!{Kol. 1:20}

Laat dát welbehagen nu precies het welbehagen van Kerst zijn

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010