Deze eeuw en de toekomende eeuw

24-09-2013 door Joop Neven

Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen be­­ven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele din­gen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wan­kel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ont­­­van­gen, dankbaar zijn en hierdoor God ver­e­ren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur” {Hebr.12:26-29}.

Soms kunnen koninkrijken zich op aarde schijnbaar onwankelbaar vast­zet­­ten; bolwerken! Maar op een gegeven ogenblik laat God we­ten: dit konink­rijk heeft geen bestand. De tijd van God staat ook vaak haaks op de tijd van deze eeuw. Daarom heb je ook de ‘olam ha-zè = deze eeuw en de ‘olam ha-ba‘, dat is de toe­komende eeuw. Déze eeuw denkt dat hij altijd blijft, maar de toekomende eeuw is al be­zig binnen te dringen. Hebreeën 6 spreekt van de krach­ten van de toe­ko­mende eeuw.” en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben…”{Hebr.6:5}. De duivel is ‘de god van deze eeuw’ en zijn tijd begint voorbij te gaan. God zal op een gegeven ogenblik ook de macht van een wereldrijk be­gren­zen. Want er zijn einden. Wonderlijk, dat Paulus in 1 Korinthe 10 zegt: “Over ons zijn de eindeN der eeuwen gekomen” (letterlijk). 1 Kor.10:10

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010