Deskundig een Rechte Weg Snijden

30-05-2010 door Joop Neven

“In alle Griekse Schiftgedeelten wordt orthotomounta alleen in dit gedeelte gebruikt. Maar in de Septuagint, de Griekse versie van Hebreeuwse Schriften, wordt het ook gebruikt in Spreuken 3:6 en 11:5 om het Hebreeuwse woord yashar, RECHT (in de betekenis van: niet krom), mee te vertalen. Hoewel het de Hebreeuwse betekenis niet geheel weergeeft, geeft het toch, ondanks dat, in beide passages de sleutel tot zijn betekenis. In beide gevallen wordt het gebruikt in verband met weg. Om een weg recht aan te leggen in Palestina, waar het oppervlak vaak zo golvend is, moet er een groot beroep worden gedaan op het vakmanschap van het verplaatsen van grond en rots. Daarom kunnen we ons goed indenken waarom de vertalers recht snijden verkozen boven recht trekken, in verband met de aanleg van wegen. Het was de gebruikelijke manier waarop ze recht werden “getrokken”. Het is dan ook duidelijk dat dit woord eigenlijk is bedoelt als recht snijden, en figuurlijk wordt toegepast in verband met ons handelen met de waarheid” (A.E.Knoch, “Gods Unashamed Workman”, pp. 2,3)

Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid {2Tim.2 vers 15}.

Beproefde werkers die het Woord de Waarheid onderwijzen zullen bezig zijn met voorzichtig en accuraat denken. Het is niet “ongeestelijk” juist inzicht te zoeken in het woordgebruik en grammatica van God’s Woord, als dit helpt bij het begrijpen van Zijn gedachten. Gehoorzaamheid aan een kerk of een kerkleider mag nooit dienen als vervanging van een ongeveinsd, onafhankelijk streven naar trouw aan de Heer Zelf! God laat ons de waarheid van Zijn Woord niet zien door onze trotse vooroordelen en veelvoudige toepassingen van zijn openbaringen. In plaats daarvan maakt Hij Zijn waarheid uitsluitend bekend door Zijn Genade. We moeten niet naar onze gevoelens of onze omstandigheden kijken, maar naar Hem, en ons realiseren dat de verzekering van begrip het product is van Zijn reddende genade. Iedere vooruitgang die we maken in de richting van volwassenheid is Zijn geschenk, gegeven door een combinatie van de hulp van trouwe leraren en onze eigen aandacht voor het Woord (Col. 1:7, 28, 29; 2:1-5). Geloof groeit door wat we horen en acht op geven; een geloof dat trouw is aan het Woord is trouw aan de uitspraken van Christus, de woorden van de Schrift, recht gesneden. De raad van Spreuken 23:23 is goed: “Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en verstand” {Spreuken 23:23.}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582971 bezoekers sinds 07-06-2010