Des Heren is de aarde…

21-09-2010 door Joop Neven

Des Heren is de aarde en haar volheid; de werelden die daarop wonen {Ps.24 vers 1}.

Wat en schitterende tekst, wat een zekerheid spreekt hieruit. Velen in de wereld schijnen vergeten te zijn Dit is Gods wereld. Lang voordat de tijd begon, lang voordat een hemels lichaam de onmetelijke ruimte bewoonde…. WAS GOD! We kunnen ons toch niet voorstellen wat het is als er geen aarde zou zijn. Een aarde met hoge bergen, uitgestrekte valleien en zijn watervallen die naar beneden storten van de ontzagwekkende hoogte met een enorme kracht om meegesleurd te worden naar de zeeën. De totale afwezigheid van al die dingen gaat ver voorbij aan ons beperkt begripsvermogen. De waarheid staat, in de eerste vier woorden van de Bijbel: “In den beginne…” Lang voordat de wereld geschapen werd; lang voordat de golven rolden over de zee; lang voordat de bergen omhoog gestuwd werden en met hun sneeuw bedekte pieken uitstaken boven de wolken; lang voordat er ook maar iets was; WAS GOD ER! Het Woord toont de werken van God, Hij laat door Zijn Woord alles zien wat Hij schiep. Deze tekst gaat nog en stap verder, Hij laat zien wie de Eigenaar is van deze wereld: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. Hij maakte het en het is van Hem. Niemand kan het van Hem afnemen. Het was op dat moment dat God Zijn handtekening van eigenaarschap zette. Een handtekening die reikt van de aarde tot het uiterste van de kosmos. Hij zal de schepping verlossen en alle dingen weer oprichten. Ja, “Hij was in de wereld en de wereld heeft Hem niet gekend {Joh.1 vers 10} Maar bij de ontsluiering van de volheid van Christus wordt Hij weer openbaar voor de wereld, opdat de hele wereld door Hem behouden worde {Joh.3 vers 17} De wereld wordt behouden! “want met reikhalzend verlangen wacht de ganse schepping op het openbaar worden van de zonen Gods” {Rom.8 vers 19}. De heerlijkheid van God vernietigt alle macht van de wereld. De openbaring Van Jezus Christus is dan ook niet eng of iets griezeligs, maar alles staat in verband met het doel, n.l. een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, als we ons realiseren dat het er om gaat om alle dingen nieuw te maken dan is er een blijde verwachting. “Amen, kom Here Jezus” {Openb.22 vers 20}

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010