De zevende Hebreeuwse letter: de zajien

16-01-2012 door Joop Neven

De zevende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “zajien”.

Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

Betekenis

De betekenis van het woord “zajien” is “wapen”. Het wapen in de strijd. Meestal omschrijft men het alleen als een “zwaard”. Het is een soort sikkel. Normaal is het mes van de sikkel naar boven gericht. Dan wordt de sikkel gebruikt voor het maaien van het koren. De “zajien” is het wapen, waarmee de poorten worden geopend; het is de letter van de bevrijding.

Het zwaard is in de Bijbel ook een beeld van het Woord van God “….en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord {Ef.6 vers 17}. Het Zwaard, of het Woord van God, snijdt de aardse dingen weg. Dit blijkt ook uit Hebr.4  vers 12. “ Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en dringt door tot de verdeling van ziel {aardse dingen} en van geest {hemelse dingen} en van samenvoegen en van merg en is een oordeler van gevoelens en van gedachten des harten”. De term “tweesnijdend zwaard” geeft aan, dat het twee dingen vaneen scheidt, zie Openb.1 vers 16; 2 vers 12,16; 19 vers 15,21. De ploegschaar en “zwaard” geven aan, dat het werktuigen zijn. Beide hebben ze met “oogst” te maken, met een zwaard wordt het oude weggesneden, opdat het nieuwe kan komen. De begrippen zijn met “de oogst” verbonden. De “zajien”, {getalswaarde 7} is dus verbonden met de oogst.

Het getal 7

Het getal 7 staat voor `voltooiing`, `vervulling`. Het getal 7 is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. {Gen.26  vers 3}.Wanneer het met een “sien” geschreven wordt, is het het werkwoord “saawa”. Dat betekent “voldoende hebben”., “vervullen”, “verzadigen” {zie Deut.8 vers 10; 2Kron.31 vers 10} M.a.w.: De 7 is de vervulling van hetgeen God ooit gezworen heeft. Dit is een verwijzing naar de eed die God aan Abraham zwoer {Gen.22 vers 16-18}. De voltooiing komt in de 7. Het wijst tevens op de 7e dag, de sabbat. Die dag gaat met “rust” gepaard. Dit blijkt uit Gen.2 vers 1-3, waar de rust in verband gebracht wordt met de 7e dag en met vervulling.

“Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd; omdat Hij op dezelve gerust heeft van al Zijn werken, hetwelk God geschapen had, om te volmaken”. {Gen.2 vers 1-3}. De zevende dag gaat vorm geven aan de nieuwe schepping.

In het scheppingsverhaal wordt gesproken over zeven dagen. De zesde en zevende dag worden aan elkaar geschakeld, er komt een verbinding tussen. Als we Genesis 1 vers 31b lezen, dan zien we: “Het was avond { wajjehi erev} en het was morgen { wajjehi boqer} : de zesde dag { jom ha-sjisji} Letterlijk: “dag de zesde”.

En lezen we Genesis 2 vers 1, dan zien we: “En voltooid werden de hemelen en de aarde en al hun heer { wajjekhulu hasja-majim w ha’arets w khol tsebha’am.}. De laatste twee woorden van Genesis 1 en de eerst twee woorden van Genesis 2 zijn in het Hebreeuws: Jom ha-sjisji wajjekhulu hasjamajim Als je de eerste letters van elk woord neemt, gaat er iets bijzonders gebeuren.

Jom {begint met een jod},

Hasjisji {begint met en hee},

Wajjekhulu {begint met een waw},

Hasjamajim {begint weer met een hee}.

Als je de beginletters van de laatste twee woorden van Genesis 1 neemt en je zet daarachter de beginletters van de eerste twee woorden van Genesis 2, dan heb je JHWH, de naam van God.

JHWH: jom ha-sjisji wajjekhulu hasjamajim. “De zesde dag, en voltooid werden de hemelen”. Zo worden in Genesis 1 en Genesis 2 de zesde en de zevende dag met elkaar verbonden. De zesde en zevende dag horen bijelkaar, want wat op de zesde begint, wordt op de zevende dag voltooid.

Dit alles is geen mensenwerk, dat wordt allemaal van boven bedacht.

Tags:

1 comment on “De zevende Hebreeuwse letter: de zajien”


  1. maatje langbroek says:

    Prachtig bedankt, ik verwerk deze letter in 1 van mijn schilderijen.Vrouw met een helm op haar hoofd, de helm van bevrijding…Waarin het heil is.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601669 bezoekers sinds 07-06-2010