De tweede Hebreeuwse letter: de beeth

21-01-2012 door Joop Neven

De eerste letter, de “alef”, is eigenlijk onhoorbaar, want hij wordt niet uitgesproken. De eerste letter, die wel uitgesproken wordt, de “beeth”, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabeet.

De letter “beeth” ziet er zo uit:

 

 

 

Hoewel de “beeth” de tweede letter is in het Hebreeuwse alfabet, is het toch de eerste letter, die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt. “In den beginne”  is in de Hebreeuwse Bijbel “Bereeshieth”. De “beeth” van “Bereeshieth” wordt groter geschreven dan de andere letters. Dat noemt men een “majuskel”. Hij trekt a.h.w. de aandacht. Het spreken van God {in Zijn Woord} begint met de eerste letter, die hoorbaar is.

De overgang van de “alef” naar de “beeth”, geeft aan, dat de 1 { God, de alef} iets tot stand gebracht heeft, namelijk de 2, de “beeth”.”Beeth” betekent, “huis”. God heeft het “huis” tot stand gebracht. De 1 heeft de 2 tot stand gebracht. Daardoor wordt God automatisch “vader”, want “aaw” betekent “Vader”. Dat is een koppeling tussen de “alef”{God} en de “beeth” {het huis}, of tussen de 1 en de 2. Dat huis is Gods schepping. Het bijzondere is dat God nog geen Vader { 1-2} was, toen Hij de schepping, Zijn huis, nog niet gemaakt had. Toen was Hij Eén {1}. Gods doel met de schepping is, dat het van de “alef” naar de “beeth” gaat en van de “beeth” weer terug tot de “alef”.

Het getal 2

De “beeth” is gelijk aan het getal 2, dat heeft met “dualisme”{tweeheid} te maken. Er is sprake van verdeling en tegenstelling. Voordien was de 1 er, een onverdeelde toestand. Nu wordt alles bepaald door de 2, hemel – aarde, licht – duisternis, man – vrouw. De 2 wordt door God gemaakt. Want: in den beginne schiep God “hemel en aarde”, maakte daarmee dus de 2, welke zich nu in alles gaat voorzetten. Woest en ledig etc. Die 2-heid zit er aan vast. Deze 2-heid komt voort uit God, die haar maakt met het scheppen van hemel en aarde. Uit de “alef”, uit de 1 die alles in zich had, maakt God de 2.

Scheppen

Het woord scheppen, “bara” {scheppen} begint ook met een “beeth” en het eindigt met een “alef”. “Bara” is het tweede woord van de Bijbel. Genesis begint met: beresjiet, in een begin en dan  komt het woord bara. In het woord bara zit ook het getal twee. Scheppen houdt in, dat er twee zullen komen. Maar daarmee is het woord “scheppen” niet klaar. D.w.z de schepping is pas voltooid als uit de tweeheid weer de 1 is gekomen. Zoals Paulus dat zo mooi zegt in Efeze 4 vers 1-16. “één lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen”.

En dan is het de vraag: hoe zal alles weer terugkeren tot Hem? Hoe komt alles weer terug bij de Vader? Dat is in feite  het verhaal van de verloren zoon. Hoe komt de zoon weer bij de vader? Die terugkeer is het diepste verlangen in het hart van God. Maar als er geen “twee” geweest waren, was dat verlangen er ook nooit gekomen. Dan hadden we ook nooit het heimwee gekend. Dan had de Vader nooit op de uitkijk gestaan. Dan was daar nooit de Zoon geweest die zou zeggen. “Vader vergeeft het hun , want ze weten niet wat ze doen”. {Luc 23 vers 34}. En dat is hét fundament, namelijk Christus. Paulus zegt: “want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” {1Kor.3 vers 11}.

Wat is de Hebreeuwse taal toch schitterend. Als we over de Hebreeuwse letters spreken, gaat het eigenlijk over de taal van het hart van God.

Tags:

6 comments on “De tweede Hebreeuwse letter: de beeth”


 1. Wim vd Toorn says:

  Prachtig Joop,en zo zien we dat door de twee,
  weer één te maken er een nieuwe aspekt bij komt
  , namelijk dat dit gebeurt door de LIEFDE.

  Dit is het grote doel, dat God gaat schenken,
  Zijn innerlijk gaat geven,en dat is LIEFDE.

  Want de liefde maakt ALLE dingen één,het gaat uiteindelijk om de ‘VREUGDE VAN DE THUISKOMST’

  VR GR Wim


 2. Jan says:

  De tekenen des tijds. 911-112. Ik ben de macht der getallen die ik u zal verklaren in de kracht van het Nederlandse Woord.

  911 in de bijbel staat voor The beginning. http://www.biblewheel.com/gr/gr_911.asp
  911 in de Nederlandse taal is ‘IK’. De i is de 9de letter van ons alfabet en de k is de 11de letter van ons alfabet.
  Nu hebben we ook zo’n getal in Europa. En dat getal is 112. Maar dit getal blijkt werkelijk te staan voor JHWH ELOHIM. http://www.biblewheel.com/gr/GR_112.asp

  Nu komt JHWH ELOHIM, het getal 112 dus, maar in 2 hoofdstukken van de bijbel voor. Gen. 2 & 3. En is het dan niet toevallig dat JHWH ELOHIM, 112 dus, in Gen. 2 11 keer voorkomt en in Gen. 3 9 keer.
  112 & 911 komen dus voor in de bijbel.

  En nu wordt hierboven beschreven dat de 2 weer terug moet gaan naar de 1. Welnu, ik laat u zien waar wij zijn op dit moment in de schepping. We zijn precies daar waar God een man formeert tot Adam. En vervolgens komt uit deze man Eva.

  Is het niet toevallig dat New York, Manhattan, de plek waar de aanslagen plaatsvonden, gesticht is door de Hollanders. En ze noemden het toen Nieuw A’dam.
  En de Hoofdstad van Holland heet nota bene ook Adam.
  En nu is Nieuw Adam geworden tot Ground Zero. Dus, we zijn weer daar waar we ooit begonnen zijn, terug bij af. Het nulpunt is weer bereikt in de schepping. En alles is af te lezen in het gewone dagelijkse leven. Zoals Jezus al zei: wees waakzaam, want ik kom spoedig. Aan de tekenen des tijds kunt u de terugkomst van de aller eerste meester herekennen. De meester van de dualiteit. Het meestergetal 11. De Kennis!

  De Geboorte van JHWH ELOHIM is werkelijk aanstaande. Heel lang kan het nu niet meer duren. Misschien loop het wel synchroon met het gehele mayaverhaal. Wie weet!


 3. Jan says:

  911-112=IK BEN, THE BEGINNING AND THE END, THE FIRST AND THE LAST, THE ALPHA & OMEGA, JHWH ELOHIM.

 4. Dergelijke informatieve website ! Grote dank! Bedankt voor een goede tijd aan het bezoeken http://www.wereldgeschiedenis.com . Het is echt een genot inzicht een website als deze vol met leuke informatie. Bedankt! good luck !

 5. Hallo,

  ik ben een christen en ik beginnen met het leren van de taal van de bijbel: het Hebreeuws!
  Hoe kan ik het beste beginnen,

  dank u en Gods zegen

  Rudi

 6. Sjalom chaverim;
  Steeds zie ik geschreven staan: JHWH.
  M.i. is dat incorrect.
  De 3de letter in de G’D’s naam kan nooit een ‘W’ zijn.
  Wel een VaV. Dus JHVH

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576211 bezoekers sinds 07-06-2010