De twaalfde Hebreeuwse letter: de Lamed

11-01-2012 door Joop Neven

De twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de “lamed”. Deze letter ziet er zo uit:

Betekenis

De betekenis van “lamed” is “osseprikstok”. In een iets gewijzigde vorm komt het woord in Richteren 3 vers 21 voor. Het is daar vertaald met “ossenstok”.  De bovenkant van de “lamed” bestaat uit een “waw”. Dan volgt een dikke horizontale lijn. De onderkant is gelijk aan een gespiegelde “waw”. De beide “waws” vertegenwoordigen samen het getal 12 { 2 x 6}. Dit wijst op een bepaalde voltooiing {bij 13 komt de verandering}.

De “lamed” is de enige letter, die boven het maaiveld uitkomt. Alle andere letter zijn gelijk van hoogte, alleen bij de “lamed” komt de bovenste helft boven de lijn uit. De vorm van de letter lijkt op een ladder. Vandaar dat deze letter ook gezien wordt als de ladder van Jacob. Jacob krijgt in Genesis 28 een droom en dan is daar een ladder, die de hemel en de aarde verbindt.

De “waw” is ook het voegwoord “en”. In de “lamed”, staat “en” boven “en” beneden. Het is dus “zowel hier als daar” { en…..en}. De “kaf” {hand in beweging}  heeft de “lamed” van boven vastgepakt. Het gevolg is, dat er beneden beweging ontstaat. De “ossenprikstok” gaat beweging geven aan de os of de stier, die stilstaat vanaf het begin. Denk aan de “alef”, “hoofd van de stier”. De stier die daar was, krijgt nu beweging. Door de “lamed” om het zo te zeggen ontstaat er beweging. De “lamed” heeft ook iets met “het leggen van een fundament” te maken. Er werd bijv. een begin gemaakt met het volk Israël, dat in beweging kwam. Het uittrekken van het volk is een getuigenis van het werk van boven. Het wordt van boven in beweging gezet.

Het werkwoord ”laamad”, betekent “leren”, “onderwijzen”. Hier zit een diepere gedachte achter. Je bent “leraar”, maar je bent tegelijk ook “leerling”. Ook al zou je hoogleraar zijn, dan nog blijf je leerling. Jesaja 50 vers 4 zegt: “De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen”. Het gaat er dus om: leerling zijn en leraar worden

Het getal 30

De “almed” vertegenwoordigt het getal 30. Dit houdt verband met het in beweging komen van iets of iemand, en van voortgaande vormwording. De drie, hier de dertig, staat namelijk voor de “kameel” de “gimmel; deze zal nu ook moeten gaan lopen, in beweging komen. En zoals de “gimmel” en de “lamed” samenhangen, zo ook de “beth” en de “kaf”. De “lamed” is de ossenstok, waarmee de stier {alef} in beweging wordt gezet. De “alef” was oorspronkelijk het hoofd van de stier; de “alef” heeft als getalwaarde 1. De “lamed” brengt dus alles in beweging in de richting van de eenheid. Zo zien we dat het getal 30 te maken heeft met een overgangsfase naar een nieuw begin. Bij de 3 begon de vorm te komen en 30 is het tiental van de 3, daar gaat die vormwording weer verder.

Tot slot: Bij het bestuderen van het Hebreeuwse alfabet realiseren we ons wat voor rijkdom er in de Schrift te vinden is, dan heb je soms het gevoel, dat het gewoon te groots is om te bevatten. Maar toch mogen we weten, elke letter brengt ons dichter bij Hem, die hemel en aarde voltooienzal.

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601654 bezoekers sinds 07-06-2010