De tiende Hebreeuwse letter: de jod

13-01-2012 door Joop Neven

De tiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “jod”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

Betekenis

Het woord “jod” betekent “hand”. Het is een hand, die in rust is. Het is de hand die nog niet overgaat tot de daad, want dat komt later. Het is de hand, die zich uitstrekt, terwijl de daad nog verricht moet worden. Dat in tegenstelling tot de volgende letter, de “kaf”. De “kaf” betekent ook “hand”. Dan gaat het om en hand in beweging. De “jod” wijst in zijn getalswaarde al naar de “kaf” toe. De hand, die in rust is, gaat over in de bewegende hand.

De “jod” is net en soort druppel en dat vind je in al de andere letters terug. Of je nu de “beeth” hebt of de “waw”, die druppel is in de letter aanwezig. De “alef” bestaat zelf uit een “jod” boven en een “jod” beneden met een “waw” ertussen. In alle letters vind je ergens de “jod” weer terug. Vanuit die ene druppel ontstaat de oceaan, vanuit dat kleine begin, die kiem, komt alles tevoorschijn. Deze kleine letter is de kiem van het Hebreeuwse schrift.

De “jod” is voortgekomen uit de “teeth”. De baarmoeder heeft het nieuwe leven voortgebracht. De “jod” is het zichtbare leven, dat uit de baarmoeder is voortgekomen. Van de “teeth” is de “jod” het enige onderdeel, dat nog overgebleven is. Men kan zeggen dat de “jod” eruit gehaald is. Anders gezegd: de baarmoeder {het oude} is weggenomen.

De “jod” is de kleinste letter van het alfabet, daarom is het zo mooi dat er in de Bergrede staat: “geen jota zal vergaan”{Matth.5 vers 18}. De “jota” is de Griekse tegenhanger van de “jod”. Zelfs de kleinste letter van het Hebreeuwse schrift zal niet vergaan. Bij God gaat niets verloren, zelfs die kleinste letter niet. De naam van God, JHWH, de onnoembare naam, begint met een “jod”. Met die ene letter waar de Naam van God mee begint, begint alles. Daarmee begint ons leven, we zijn uit Hem voortgekomen. Alles is ontstaan uit Hem. Dat is wat Paulus ook zegt aan het einde van Romeinen 11: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem, zijn alle dingen” {Rom.11 vers 36}.

Het getal 10

In ons getallensysteem begint bij de 10 de reeks van de tientallen. Men kan zeggen: bij de “jod” is er de geboorte van de tientallen{de tweede serie van de Hebreeuwse letters is reeds aangevangen bij de “cheeth”}. Er begint een nieuwe werkelijkheid. Met het geboren worden van de tien komt er een nieuw begrip in de wereld. Want de tien, de “jod” is als de één, is de één niet, maar staat op de plaats van de één, zoals twintig op de plaats van de twee staat. Anders gezegd:

De “alef” is gelijke aan de 1. Het is het eerste getal van de eenheden. Deze letter wijst op God Zelf.

De “jod” is de 10. Het is het eerste van de tientallen. Deze letter heeft ook met God te maken. Het wijst op Zijn verschijning in de wereld door middel van Zijn Woord.

De “qof” is gelijk aan het getal 100. Het is de eerste van de honderdtallen. Het getal 100 is gelijk aan het koninkrijk. Dat is een hogere fase in de ontwikkeling.

Het getal 1000 {elph} is weer gelijk aan de 1, want dat wordt in het Hebreeuws met dezelfde letters geschreven. Kort gezegd: er is een ontwikkeling vanuit de 1 naar de 1

1 → 10 → 100 →1000 = 1

Met vierhonderd houdt het op, want de honderd met de tweehonderd en de driehonderd en de vierhonderd is precis samen duizend. De duizend is een nieuw begrip, want duizend heet in het Hebreeuws weer “alef, {eleph} en is weer 1. Je bent in het begin teruggekomen, omdat de vier gebonden is in de honderdtallen. Er is weer een eenheid teruggekeerd.

Wat er nu geboren gaat worden, is de nieuwe schepping, voortgekomen uit de “teeth”, de baarmoeder, vanuit de duisternis, komt het nieuwe leven tevoorschijn. Dat is het fundament van de Schrift.

 

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601659 bezoekers sinds 07-06-2010