De tandeloze tijger of de derde weg

29-04-2022 door Dr. K.D. Goverts

Even een enkele kanttekening. Al jaren is er een punt dat mij bezig houdt. Steeds merk ik dat er in de exegese twee alternatieven zijn: of God is lief, of Hij hanteert geweld en Hij straft. Dat vind ik verdrietig. M.i. is er een derde weg.   Dat zijn de oorlogen des HEEREN.   מלחמות  יי Alleen: Adonai voert oorlogen op Zijn unieke wijze. Er zijn oorlogen van Zeus, en van Wodan, en van Kamos, en van Ba ‘al, en van al die goden. Oorlogen van koningen en keizers, van tirannen en dictators, of ze nu Alexander de Grote heten, of Caesar, of Bismarck, of Hitler of Poetin. Ook Adonai voert oorlog, doch anders. Want Hij is de Gans Andere, totaliter aliter. Met wie dan zoudt ge Mij vergelijken? Het gaat Hem niet naar de wijze der goden. Gij die het langst Uw nederlaag verduurt, zegt Tom Naastepad in een gebed.

Als Hij oorlog voert, dan  doet Hij dat overeenkomstig Zijn Naam, Zijn wezen, Zijn karakter. Hij doet nooit iets tegen Zijn karakter in. Geweld is Hem vreemd; dat heeft Hij niet in huis. Want dat zou geen overwinning zijn. Dat zou betekenen: de vijand heeft geweld, veel geweld, nog meer geweld. Maar er is Eén die over nòg meer geweld beschikt. Dan zou de grootste machthebber het winnen. Ik ben lekker sterker dan gij. Zoals iemand ooit zei: als je dan gelijk hebt, en er is niemand meer om je gelijk te geven, wat heb je dan gewonnen? Zoals de midrash vertelt: Als koningen ten strijde trekken, nemen ze altijd zo veel mogelijk soldaten met zich mee. Of ze sturen die soldaten naar het front, en ze blijven zelf veilig buiten schot.

Als Adonai uittrekt ten oorlog, dan gaat Hij alleen. Want er staat geschreven: de HEERE is een man van de krijg, HEERE is Zijn Naam.  Ex. 15, 3 איש  מלחמה man van de oorlog – maar dan wel Zijn oorlog Als koningen uitgaan tot vrede, gaan ze alleen. Als Adonai uitgaat tot vrede, tot shalom, dan neemt Hij zo veel mogelijk mensen mee. Want er staat geschreven: de boodschapsters van goede tijding waren een grote legerschare. Psalm 68, 12 De midrash zegt: zie hoe Adonai het net andersom doet. Dat is de derde weg.

Maar helaas: meestal is men zo gewend te vertalen vanuit wat wij verstaan onder oorlog. Dan zijn alle werkwoorden per definitie gewelddadig. Als er dan in Zeph. 1 vers 2 staat:  Volkomen zal Ik alles van de aardbodem inzamelen {ipv. wegvagen} אסף – dat is verzamelen, dan betekent het daar opeens: wegvagen. En als כרת betekent: afsnijden, een woord uit het taalveld van de oogst, dan wordt het opeens vertaald met: uitroeien. Vers 3…ja, Ik zal de mensen van de aardbodem afsnijden {ipv.uitroeien}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601650 bezoekers sinds 07-06-2010