De stenen spreken deel 1

10-04-2012 door O Vossema

De stenen spreken.

Een oud Arabisch gezegde luidt; Alles vreest de tijd maar de tijd vreest de piramides. Nog steeds is dit door de feiten niet bevestigd, maar het geeft wel aan hoe stoer en onverzettelijk deze stenen kolossen zijn gebleken de afgelopen duizenden jaren. In Egypte, 15 km. ten westen van Cairo staat op het plateau van Gizeh de grootste piramide die ooit gebouwd is; het is de piramide van Cheops. Op dit plateau staan drie piramides; waarvan die van Cheops de grootste is en de meest bekende, maar vooral de meest bijzondere. De laatste jaren is deze stenen gigant meer bekend geworden als de piramide van Gizeh of; De grote Piramide. Tot in de 19e eeuw was dit het hoogste bouwwerk op aarde. Eeuwenlange geteisterd door zon, wind en aardbevingen en zelfs de grote vloed van Genesis 6 staat dit bij nader inzien ingenieuze stenen bouwwerk nog steeds te getuigen van een ver verleden. Al die tijd is de mensheid aan het speuren naar het hoe en naar het waarom en waartoe. Vele antwoorden zijn inmiddels al gevonden maar er blijven ook nog heel veel vragen over. De technische onderzoek methoden zijn tegenwoordig meer uitgebreid dan vroeger. Men gebruikt röntgen straling en sonar en ook lasermeetapparatuur en minicamera’s op radiografisch gestuurd karretjes om dit mysterie verder te ontrafelen. Deze enorme stapel stenen vertellen een ontzagwekkend verhaal. Wat was de bron die de bouwers inspireerde tot deze onvoorstelbare constructie, en wie hebben het gebouwd? Hoe was het in het oude Egypte mogelijk om de plannen om te zetten in een realiteit, zo buiten proporties nauwkeurig en veelzijdig en doordacht, dat de mensheid nog steeds geen flauw benul heeft hoe men aan die kennis kwam en hoe men in staat was dit alles ook echt te realiseren. Er is, ook nu in deze verlichte eeuw van technologie en razendsnelle rekenkunde geen enkel bouwwerk op aarde die dit fenomeen maar benadert. Geen enkel bouwwerk van na die tijd heeft de tand des tijds zo glansrijk doorstaan, als deze kolossale gedenksteen; is dit het eerste maar ook het laatste grote bouwwerk der mensheid?

Een paar gegevens.

De Grote Piramide heeft een inhoud van maar liefst 2.600.000 m3; een hoogte van 146,49 m. De voetbreedte der zijden is 230,33 m. en de hoek der zijden is 51 graden en 50 boogminuten met de horizon. De omtrek is bijna een kilometer; dat is dus wel een kwartiertje lopen. Alle andere piramides hebben vanaf de ingang, die veelal aan de noordzijde ligt, naar beneden gaande gangen of horizontale. De grafkamer ligt altijd onder de grond; de piramide is daarbovenop gebouwd als gedenksteen. Alleen de Grote Piramide heeft na een aanvankelijke daling die uitkomt in de kamer der chaos, die onderaards is, een stijgende gang met eerst de Koninginnen kamer en na de grote galerij helemaal bovenin de Koningskamer. Deze hele bijzondere ruimten liggen allemaal boven het aardoppervlak.

Welke eenheid van lengte gebruikten ze?

Wij meten nu in meters en millimeters of in inches en voeten; we kennen de gewone mijl, die verschilt van de nautische mijl. De oude Egyptenaren gebruikten drie lengte maten n.l. de Duim, de gewone El en de Heilige El. Doordat men jarenlang zowel het inwendige als het uitwendige van de Grote Piramide heeft onderzocht is men er achter gekomen dat de grondeenheid van deze gedenksteen één vijfhonderd miljoenste deel is van de lengte van de as van de aarde, d.w.z. de diameter van pool tot pool. De onderzoekers hebben dit de Piramide-inch genoemd. (P.inch.) Deze piramide inch is 25,4278 millimeter en de Engelse inch is 25,3999; het verschil is slechts 0,0279 millimeter. De gewone El was 20,6066 x P.inch en de Heilige El was 25 x P.inch. En wat bleek? De omtrek van het grondvlak van de piramide is 36524 P.inch en de hoogte 5813 P.inch. Het is natuurlijk geen toeval dat een jaar 365,24 dagen heeft oftewel 36524 : 100. Het wordt nog mooiere want als we de omtrek delen door de hoogte der piramide dan is de uitkomst 36524 : 5813 = 6,2831584 en dat is precies 2 x 3,14 oftewel 2x pi ! Hiermee kunnen we nu zeker weten, dat 300 jaar voor de zondvloed de verhoudingen in een cirkel tussen de omtrek en de diameter, zijnde 2 x 3,14 al bekend was. Vroeger beschavingen hadden hen deze wijsheid gebracht, luidt het verhaal, maar wie of wat was die beschaving? Vele eeuwen later hebben de Griekse wijsgeren ook na veel gedoe het getal pi weer bepaald; ze waren bepaald niet de eerste dus. Maar er is nog veel meer.

Is de grote piramide een koningsgraf?

Piramides zijn altijd bedoeld als grafmonumenten voor koningen en heersers. Ook na hun dood kon men aan het graf zien hoe groot deze Farao wel was geweest. Tijdens hun leven al lieten deze Farao’s zich als goden behandelen en vereren, maar ze wisten zeer wel dat dit aardse bestaan eindig was en begonnen al tijdig uitgebreid voorbereidingen te treffen voor een imposant grafmonument. Zo’n koningsgraf kreeg veelal de naam van de heerser die er later in begraven werd. Zo kennen we piramides met de naam Cheops, die naast De Grote Piramide staat en Chefren en de veel kleinere van Mycerinus  Khufu, Khafra en Menkauwra. Omdat er in de grote piramide nooit een koning begraven is geweest, is deze bekend geworden onder de naam; De grote piramide. In deze piramide is inderdaad een prachtige granieten graftombe gevonden maar er heeft nooit iemand in gelegen en er was ook geen deksel bij; sterker nog, de constructie van de piramide is zodanig dat er nimmer een stoffelijk overschot in begraven had kunnen worden. Het grote granieten blok dat de gang naar de koningskamer blokkeert kan niet verwijderd worden omdat de afmetingen groter zijn dan de gang die het blokkeert. Deze blokkade is dus tijdens de bouw geplaatst zodat later niemand er meer in of uit kon. De grafschenners die de vermeende schatten wilden roven, hebben zich een gang om dit stuk graniet heen gehakt door de zachtere kalksteen. De conclusie is dus; de Grote Piramide is geen koningsgraf en is ook nooit zo bedoeld geweest. Een open doodskist zonder deksel getuigt eerder van de opstanding dan van de dood.

De menselijke belangstelling.

Het was natuurlijk wel bekend dat er grote rijkdommen met de Farao’s het graf ingingen; die hadden ze nodig in hun volgend leven. Ze geloofden dus vast in een opstanding; een leven na dit aardse bestaan, zoals alle volken uit de oudheid. Het was echter in het algemeen nog niet zo gemakkelijk om de ingang te vinden naar deze rijkdommen, die was meestal meesterlijk verborgen. Er gaan verhalen dat de laatste bouwers die de Piramide afsloten, gedood werden om uitlekken van de waarheid te voorkomen. Het waren toch maar slaven . . . Alle piramides werden vrij snel leeggeroofd, maar wat dat betreft bleek er in de Grote Piramide niets te halen; geen rijkdommen, geen schatten of gebruiksvoorwerpen. Er staan ook geen verhalen of afbeeldingen op de muren. Al in het begin van de 9e eeuw stelden Arabische onderzoekers bijzonderheden te boek over de Grote Piramide en in 500 jaar voor Christus schreef Herodotus hier al over. De westerse belangstelling kwam wat later; zo na 1480 maar in 1637 leidde Professor Greaves een meer nauwkeurig onderzoek. Daarna hebben talloze onderzoekers zich op dit fenomeen geworpen, want al snel kreeg men de stellige overtuiging dat het hier om iets heel bijzonders ging. In de afgelopen vier honderd jaar zijn er zeker zestig boeken verschenen over deze Grote Piramide; geen gebrek aan belangstelling dus.

De legenden rond de Grote Piramide.

Natuurlijk deden er in de oudheid veel verhalen en legenden de ronde over deze unieke kolos. Er zouden grote schatten in verborgen liggen en zelfs Noach zou erin gewoond hebben. Sommige verhalen kwamen toch een beetje in de richting van wat de betekenis zou kunnen zijn. Er zouden visioenen geweest zijn, waarin een in de toekomst liggende grote catastrofe op aarde zou plaatsvinden. De toenmalige Farao besloot daarop, dat een grote piramide gebouwd moest worden, waarin belangrijke gegevens verwerkt moesten worden voor latere geslachten. Deze gegevens waren rekenkunde en meetkunde, de omloop van sterren en planeten; allerlei data van markante gebeurtenissen in verleden en toekomst. Dit soort verhalen wekte natuurlijk wel de belangstelling op bij westerse oudheidkundigen. En hoe ging dat met die verwachtte catastrofe? Ja die kwam inderdaad na 300 jaar; de grote vloed zoals beschreven in Genesis 6.

De aanblik.

De piramide is tegenwoordig heel gemakkelijk te bezoeken en te bekijken. Veel toeristen komen en gaan naar het plateau van Gizeh. Wat je dan ziet is een enorme stenen kolos; een stapel steen blokken; geteisterd door natuurgeweld en geschonden door mensenhanden. Maar hij staat er nog, al is de glorie van de gepolijste witte marmeren bekleding verdwenen. Die marmeren stenen werden gestolen nadat ze bij aardbevingen naar beneden vielen. Ze waren prachtig om gebouwen en paleizen te restaureren en te bouwen in Cairo. Diep in het zand rondom de voet van de piramide werden er nog wel een paar terug gevonden. Deze stenenroof begon waarschijnlijk in ongeveer de 9e eeuw na Christus. Oorspronkelijk weerkaatsten de gladde witte zijwanden  de zonnestralen precies in die richting die de ontwerpers voor ogen hadden gestaan bij de verschillende zonnewenden en het begin van herfst en voorjaar; ze wisten toen al van die dingen. Deze functie doet sterk denken aan het Engelse Stonehenge; ook een monumentale demonstratie van kennis van ons zonnestelsel. Wat ook opvalt is het ontbreken van de top; het hoofd van de hoeken mist. De top is een plat vierkant met een zijde van 14 meter. Volgens de legenden was de top ooit van goud en blonk schitterend in de zon en was kilometers ver te zien. Ook in de omgeving is nooit iets gevonden wat deel uit gemaakt zou kunnen hebben als top van deze piramide. Bij het bekijken van de piramide zie je nu ook alle steen lagen, omdat de gladde marmeren afdeklaag verdwenen is. Het valt dan op dat niet alle lagen dezelfde dikte hebben. Vooral de 35e laag is aanzienlijk dikker dan de anderen.

Waar komt het woord;‘piramide’ vandaan?

De naam die de oude Egyptenaren aan de Grote Piramide gaven was; ‘Khuti’ dat: ‘De Lichten’ betekent. Dit slaat duidelijk op de reflecties, die de zonnestralen gaven op speciale data zoals het begin der lente en zomer e.d. Dit woord ‘Khuti’ is in Semitische talen; Urim. De stam van dit woord is; ‘Ur’ d.i. ‘Licht’. Dit woord is in het Grieks ‘Pur’ of ‘Pyr’ of in het meervoud; ‘Pyra’ d.i. ‘Bakenlichten’. In het Hebreeuws betekent Middin; maten. Vandaar dat de Chaldeeuws- Hebreeuwse naam voor de Grote Piramide;’Urim-middin’ is. In het Grieks wordt dit; ‘Pyra-midos’, d.i. een vergrieksing van; Urim-Middin . Zo komen we dus aan het woord piramide wat dus eigenlijk; Baken van Lichtreflecties’ of ‘Baken van  maten’ betekent.

Wanneer werd de Grote Piramide gebouwd?

Ir. Davidson maakte behoorlijk studie van de verschillende dynastieën van Egypte en hun chronologie. Hij denkt dat deze piramide gebouwd is tijdens de regeer periode van Cheops. Diens eerste regeringsjaar was 2645 vóór Christus. Dat is dus ongeveer 300 jaar vóór de grote vloed van Genesis 6  beter bekend als de zondvloed. Verschillende onderzoekers hebben later deze datum bevestigd. Men begon dus met de bouw 26 eeuwen vóór dat onze jaartelling begon.

De ligging en locatie.

De Grote Piramide ligt precies op 31 graden, 7 minuten en 57 seconden O. L. van Greenwich en op de geografisch breedte van 29 Graden, 58 minuten en 51 seconden Noord aan de N-O hoek van het plateau van Gizeh. Het is een rotsbodem die voor de bouw zo vlak mogelijk werd gemaakt. Over een afstand van 325 meter is de vlakte afwijking niet meer dan 15 mm.   De Nijl delta vormt een kwart van een cirkelsegment waarvan de kust de boog vormt. Precies in het hoekpunt van dit boogsegment van 90 graden is de locatie van de Grote Piramide westelijk van de Nijl. Als we vanaf middelpunt van De Grote Piramide een lijn over het aardoppervlak trekken naar Betlehem, dan maakt die lijn een hoek met de evenaar van precies 26 graden; 18 boogminuten en 9,63 boogseconden. Het verbazende is dat dit dezelfde hoek is, die de opgaande gang in de piramide maakt met het horizontale vlak. Deze lijn snijdt ook nog precies de plaats waar God de rode zee opende om Zijn volk door te laten trekken om even later de legers van Farao te verzwelgen. Alleen al deze feiten verbazen in hoge mate; hoe is dit mogelijk. Hoe wist men dit; hoe kon men dit meten en hoe kon men dit ook nog nauwkeurig in steen uithakken? We spreken hier over het meten en reconstrueren van hoeken met een nauwkeurigheid met 4 cijfers achter de komma.

elke schatten werden er gevonden in de Grote Piramide?

Er werd geen goud of zilver of edelgesteente gevonden, maar er werden grote schatten gevonden betreffende ons zonnestelsel en de tijdrekening, beginnend ongeveer 4000 jaar voor Christus over een periode van 6000 jaar. Deze chronologie betreft Gods handelen en vele data zijn terug te vinden in de Bijbel. De gegevens betreffende rekenkunst en wiskunde; baanberekeningen van de aarde en de zon zijn verbazend nauwkeurig. Eigenlijk is er dus niets tastbaars gevonden, behalve dan een granieten doodskist zonder deksel met niets erin. Deze kist is uit één massief stuk graniet gemaakt. Een onvoorstelbare prestatie, vooral om de binnenkant en de vier binnenhoeken volkomen glad en haaks te maken. Maar het blijft vreemd om in een piramide een open sarcofaag zonder deksel te vinden. Toch was de piramide hermetisch en volgens plan gesloten. De opgaande gang naar de Koningskamer waar de sarcofaag staat was afgesloten met een enorm granieten blok, dat zo groot en zwaar is dat het nog steeds op dezelfde plaats staat waar de bouwers het destijds plaatsten. Men heeft er simpelweg een gang omheen uitgehakt.  In alle andere piramiden zijn sarcofagen gevonden met de gebalsemde stoffelijke resten van Farao’s en andere vorstelijke personen. Alle piramiden staan ook vol met teksten en wandschilderingen en verhalen over de grote daden der overledenen; van grote veldslagen en andere sterke staaltjes, maar in de Grote Piramide geen verhalen of afbeeldingen. Ook het Egyptische dodenboek wordt in vele piramides geciteerd en hele wanden werden ermee vol geschreven, maar niets daarvan in de Grote Piramide. Was dit dan geen koningsgraf: het begint er steeds meer op te lijken. Nadat de grafrovers wisten dat er geen goud te halen was, nam de belangstelling enorm af. Er zijn ook nu natuurlijk lezers die de voorliggend feiten op voorhand afwijzen, simpel en alleen omdat Gods hand er zo nadrukkelijk in wordt uitgebeeld m.b.t. kosmos en tijd.

Voor hen geldt het gedicht uit Faust, dat luidt;

Daran erkenn’  ich die gelehrten Herren.

Was ihr nicht tastet, liegt euch Meilenfern;    

Was ihr nicht faszt, das fehlt euch ganz und gar;

Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr sei nicht war;

Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht;

Was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht.

Vrij vertaald wil het zoveel zeggen als;

Hieraan herken ik geleerde heren,

Wat ze niet voelen, is ver van hun bed.

Wat ze niet snappen, missen ze totaal.

Wat geen rekening met hen houdt, daarvan geloven ze dat het niet waar is.

Wat ze niet kunnen wegen; legt voor hun geen gewicht in de schaal.

Waar ze geen voordeel van hebben, menen ze, geldt niet.

De bouwmaterialen.

De Grote Piramide is helemaal gebouwd van kalksteen wat in de nabijheid werd gevonden. Er zijn totaal ongeveer 2.300.000 steenblokken gebruikt van gemiddeld 2500 kg per stuk. Dan spreken we hier over een totaal gewicht van 5.750.000 ton kalksteen. Voor speciale verstevigingen en bekleding heeft men het veel hardere graniet gebruikt. Alleen al voor de versteviging van de zoldering van de koningskamer zijn negen granieten balken gebruikt van 70.000 kg per stuk. Voor bekleding van wanden is ook graniet gebruikt dat 800 kilometer zuidelijk werd gewonnen en deel voor deel moest worden vervoerd. Stelt u zich maar eens voor hoe de mensen in het oude Egypte in staat waren om graniet balken van 70.000 kilogram te maken om vervolgens 800 km te vervoeren.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585473 bezoekers sinds 07-06-2010