De roeping van Abraham.

21-09-2010 door Joop Neven

God heeft een Plan met Zijn schepping, waaronder de aarde. Nadat er diverse voorbereidingen gemaakt waren, gaat God dit Plan verder uitwerken. Abram wordt geroepen en na zijn naamsverandering door de toevoeging met de letter “H” wordt hij iemand die door deze “H” {betekent “venster”} uitzicht krijgt op God. Als Abraham wordt hem beloofd dat hij in Gods programma die plaats zal gaan innemen, waardoor niet alleen het volk dat uit hem zal voortkomen, gezegend zal worden, maar óók alle andere volken van die zegeningen op aarde zullen meegenieten. God heeft dit onder ede aan Abraham beloofd!

Waarom een speciaal volk?

Zijn niet alle volken in God ogen gelijk? “Zie, een volk, dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent” {Num.23 vers9}. Wonderlijk, dat God belooft een volk te zegenen, opdat het andere volken tot zegen kan zijn. Israël had, heeft en zal in de toekomst een aparte plaats blijven behouden, tot heil en redding van alle volkeren. Het is in de eerste plaats ook dát volk waarheen de Messias Zijn woorden richtte. De verlossing van dát volk was Zijn eerste opdracht, maar tenslotte uitwaaierend over de hele aarde. Het werk van Christus zouden we kunnen zien in twee delen. n.l. het beperkte deel en het alles omvattende deel. Het beperkte deel zou dan in hoofdzaak Israël betreffen, terwijl het alles omvattende deel de rest van de mensheid aangaat. Over de verlossing van Israël zijn er teksten te vinden in de Bijbel, zoals in Handelingen 5 vers 31 waar staat: “Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om ISRAËL bekering en vergeving van zonden te schenken”. Maar God heeft ook een boodschap voor de wereld. Namelijk: “welke immers hierin bestaat, dat God in Christus {de} wereld met Zichzelf verzoenden was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” {2Kor.5 vers 19}. Hier wordt dan ook niemand buiten gesloten. Hij telt de fouten van de mensen niet, maar gaf ons de boodschap van verzoening mee.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582430 bezoekers sinds 07-06-2010