De opstanding van Christus

23-04-2011 door Joop Neven

Christus getuigt in Openb.1 vers 18 “Ik ben dood geweest”. Met verbazing zagen de engelen, overheden, machten en krachten, tronen en heerschappij, dat de Zoon van God dood was. Maar wie de Wet doet, zal toch leven? Dat is toch volop Bijbels? Maar de mens had het anders gedacht, en zei riepen; “Hij is des doods schuldig” {Matth.26 vers 66}. Eerst had de Vader gezwegen, Hij is in liefde meegegaan met de mens. Maar nu heeft de Vader de meeste liefde getoond, door de Zoon uit de doden op te wekken. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises {Fillp.2 vers 8}. Maar ten derde dagen opgestaan uit de dood. Als de tegenstander dat geweten had, hadden ze de Heer nooit gekruisigd. De tegenstander had op één ding niet gerekend, n.l op de LIEFDE van de Vader, De Here Jezus bad aan het kruis; “Vader vergeef het hun  want ze weten niet wat ze doen” En de Vader heeft de grootste zonde van de mens vergeven, door Hem uit de doden op de wekken. Doordat Hij alles heeft weggedragen is dat de Blijde Boodschap voor de gehele mensheid. Christus heeft de zonden van de mens gedragen.  Zo wordt het kruis het teken van de verzoening, de liefde tot het einde. Hier zie je dat het oordeel van God bevrijdend werkt. Het oordeel van God is juist, dat Hij bevrijding gaat geven, dat hij vreugdeolie gaat uitdelen. Vreugdeolie in plaats van rouw. Hij, de Christus, zal de volken het recht onthullen. Dat recht moet weer komen, namelijk, dat ook die volkeren tot hun recht gebracht worden. Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht {rechtzetting} openbaren {Jes.42 vers1 }. De volkeren moeten onder de vrede van de Vader komen. Je proeft hier de zuchtende schepping; ook als je ziet hoe de volkeren vandaag de dag zoeken naar vrede. Ze verlangen naar vrede, maar toch lukt het maar niet om de vrede tot stand te brengen. Ze weten nog niet hoe ze de Vrede tot stand moeten brengen. Er is er maar Eén die de werkelijke vrede tot stand brengt, en dat is de opgestane Christus. Hij zal op aarde het recht van de Vader herstellen.

Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt {Luc.24:6a}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582635 bezoekers sinds 07-06-2010