De opstanding

23-05-2010 door Joop Neven

Allereerste vier woorden die te maken hebben met leven:

1.zaô.

Dit werkwoord betekent “leven” in sommige teksten “herleven”. De betekenis van “herleven” of “wederlevens” worden, vinden we t.o.v. Christus twee maal uitgedrukt, n.l. in Rom.14 vers 9, “Want hiertoe is Christus gestorven en levens geworden opdat Hij én over doden én over levenden heerschappij voeren zou”. En in Openbaring 2 vers 8, “Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden.

2. Egeirô

Dit werkwoord is vaak vertaald door “opwekken”, het betekent “oprijzen, oprichten of zich oprichten”, soms ook  “verwekken, voortkomen of ontwaken”.Egeiro wordt gebruikt van Christus opwekking, maar is vaak door “opstaan” vertaalt.

3. Anistèmi

Dit werkwoord betekent in hoofdzaak “doen opstaan” of “opstaan”. Van Christus vinden we dat Hij is opgestaan in de volgende teksten: Marc.8 vers 31; 9 vers 9-10; 16 vers 9; Luc.18 vers 33; Van de opstanding van Christus is sprake in:  Hand.1 vers 22; 2 vers 31; 4 vers 33; Rom. 1 vers 4; 6vers 5; Fillp. 3 vers 10; 1Petr.1 vers 3; 3vers 21.

4. Zôopoeiô

Van Hem wordt voorts gezegd dat Hij levend gemaakt is. 1Petr.3 vers 18: “Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt in de geest” {d.i. in het opstandinglichaam dat hier “geest” genoemd wordt}.

Opstanding van Christus.

Christus had op een moment geen bewuste gemeenschap meer met wat op aarde gebeurde en met Zijn Vader. Hij had zijn geest aan Zijn Vader aanbevolen. Nu de levensgeest weg was, was de Here Jezus dood. Hij getuigt het zelf in Openb.1 vers 18 “Ik ben dood geweest”. Met verbazing zagen de engelen, overheden, machten en krachten, tronen en heerschappij, dat de Zoon van God dood was. Maar wie de Wet doet, zal toch leven? Dat is toch volop Bijbels? Maar de mens had het anders gedacht, en zei riepen; “Hij is des doods schuldig” {Matth.26 vers 66}. Eerst had de Vader gezwegen, Hij is in liefde meegegaan met de mens. Maar nu heeft de Vader de meeste liefde getoond, door de Zoon uit de doden op te wekken. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises {Fillp.2 vers 8}. Maar ten derde dagen opgestaan uit de dood. Als de tegenstander dat geweten had, hadden ze de Heer nooit gekruisigd. De tegenstander had op één ding niet gerekend, n.l. op de LIEFDE van de Vader, De Here Jezus bad aan het kruis; “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen” En de Vader heeft de grootste zonde van de mens vergeven, door Hem uit de doden op te wekken. Vergeven, heeft in het Hebreeuws ook te maken met dragen. Eén van de Hebreeuwse woorden voor vergeven is: nasa, dat betekent in letterlijke zin: dragen. Als God vergeeft, dan draagt Hij de problemen. Doordat Hij alles heeft weggedragen is dat de Blijde Boodschap voor de gehele mensheid. Christus heeft de zonden van de mens gedragen. Hij draagt het zuchten van de schepping tot in Gods handen. “Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht {Hebr.1 vers 13}. Zo wordt het kruis het teken van de verzoening, de liefde tot het einde. Hier zie je dat het oordeel van God bevrijdend werkt. Het oordeel van God is juist, dat Hij bevrijding gaat geven, dat hij vreugdeolie gaat uitdelen. Vreugdeolie in plaats van rouw. Hij, de Christus, zal de volken het recht onthullen. Dat recht moet weer komen, namelijk, dat ook die volkeren tot hun recht gebracht worden. Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht {rechtzetting}openbaren {Jes.42 vers1 }.De volkeren moeten onder de vrede van de Vader komen. Je proeft hier de zuchtende schepping; ook als je ziet hoe de volkeren vandaag de dag zoeken naar vrede. Ze verlangen naar vrede, maar toch lukt het maar niet om de vrede tot stand te brengen. Ze weten nog niet hoe ze de Vrede tot stand moeten brengen. Er is er maar Eén die de werkelijke vrede tot stand brengt, en dat is de opgestane Christus. Hij zal op aarde het recht van de Vader herstellen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. {Luc.24:6a}

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010