De ontferming van God

04-05-2015 door Joop Neven

Als het werkelijk waar zou zijn dat de aarde vergaat, dan zou je vanaf nu nooit meer kunnen lachen. Je zou moeten huilen van verdriet omdat Gods schepping eraan gaat. Je kunt niet zeggen: ‘Ach, het hindert niet dat de aarde vergaat, want ik ga toch naar de hemel. Ondertussen gaan Israël en al de volkeren door een heleboel ellende heen. Alle eindtijdvisies waarin de ontferming ontbreekt, zijn niet uit God. Christus heeft maar één doel, Hij wil niet thuiskomen zónder zijn broeder. Hij nam de moordenaar mee. In Lucas 1 vers 78 wordt zo prachtig gesproken over de innerlijke barmhartigheid van onze God. Er is bij God een innerlijke bewogenheid, een innerlijke ontroering, in deze context over Zijn volk, maar je zou dit toe kunnen passen over heel Zijn schepping. Het is de bedoeling van de Vader, dat de mens navolger van Hem zal zijn. En daarom zegt Kol. 1 vers 20 zo mooi; God zal alle dingen met Zichzelf verzoenen(Kol. 1.20) en alle dingen wederoprichten(Hand. 3.21), alle dingen samenvatten in Christus (Efe.1:10), alle dingen tot volheid brengen in Christus(Efe.4:10) en “Alles in allen” worden (1Kor.15:28). Hoe zal Hij dit doen? Door het merendeel van Zijn schepping te dwingen te buigen en Jezus als Heer te belijden, en ze dan in een eeuwige kwelling te werpen? Wat zegt dit over Zijn liefde? De mens verwerft macht door kracht. Zal God het handelen van de mens volgen? Wat zegt dit over Gods verantwoordelijk eigenaarschap van de door Hem geschapen wereld? Wat zegt het over de soevereiniteit en macht van een god die de meeste dingen verzoent en herstelt door brute kracht? Wat geeft God meer glorie: de meerderheid van Zijn schepping dwingen voor Hem te buigen, of door een ieder van ons te winnen door de kracht van Zijn liefde? Het goede nieuws is dat de Schriften God niet afschilderen als Iemand die de mens niet kan of niet wil redden. God zal al Zijn vijanden vernietigen…., door ze vrienden van Hem te maken!! God alles in al Zijn schepselen. Je zou haast zeggen: er is moed voor nodig om deze Boodschap in alle toonaarden te ontkrachten. Ik denk wel eens; niemand zal uiteindelijk zo blij zijn als iemand met veel zonden; Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij velen, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoond weinig liefde. {Lucas 7 vers 47}. De grootste zondaar, {Paulus noemt zichzelf zo} gaat de Blijde Boodschap verkondigen, boordevol liefde. Dat kon ook niet anders, want hem {Paulus} was veel vergeven, dus kon hij veel liefde tonen.

En door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle {dingen} weder met Zich te verzoenen. Kol.1 vers 20

Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Hand.3 vers 21

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 1Kor.15 vers 28

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. {1 Tim.4 vers 9-10}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010