De onontkoombare liefde van God

30-05-2010 door Joop Neven

De theologie die ik tegenkwam in de kerk is in essentie een boodschap van vrees, en Gods liefde bleek altijd, binnen de context van die theologie, voorwaardelijk te zijn op de één of andere manier. Ik heb nog steeds een “evangelisch” traktaat in mijn bezit, dat begint met vetgedrukte hoofdletters God haat u! De techniek die hier gebruikt wordt is, roept eerst een verschrikkelijke angst op; bied dan een middel tot ontkoming. Volgens die predikers verschafte Jezus Christus – die voor ons stierf en daarna uit de doden werd opgewekt – de middelen waardoor wij konden ontkomen aan de toorn van God; door de straf voor ons te dragen, door God toe te staan op iemand zijn toorn te doen neerkomen in plaats van op ons, bedaarde Christus op effectieve wijze de wrekende God. Maar ook bleven, volgens deze leer, de wraak en de toorn fundamentele feiten over God. Indien we Christus aannemen als onze heiland – dat is, als we de oproep van de prediker vanaf de kansel beantwoorden of ons onderwerpen aan de autoriteit van één of anderen kerk –  dan zal Gods wraakgierige karakter ten opzichte van ons veranderen; maar als we Christus niet aannemen, indien we toevallig in onze zonden zouden sterven, dan zal Gods wraakgierige houding nooit veranderen. Roep eerst een verschrikkelijke angst op; bied dan en middel tot ontkoming. Ik zal nooit mijn eerste baantje als teenager vergeten, toen ik werkte voor een schildersbedrijf, en ik muren schoonkrabde, zandstraalde en goten schoonmaakte; ik zal dat baantje nooit vergeten, omdat ik vreselijk bang was voor de baas. Hierin was ik ook niet de enige. Veel van de werknemers, in het bijzonder zij die graag lanterfanten, waren evenredigheid bang voor de baas, wiens toorn, die gemakkelijk ontstak, iets was om voor op te passen. Maar we hadden gelukkig ook een goede voorman die ons altijd bijstond, een soort middelaar tussen de baas en de werkploeg. Steeds opnieuw zou de voorman de toorn van de baas van ons afbuigen, of de toorn tot bedaren brengen, of hem verzoenen met iets dat we aan het doen waren.. Toch, hoewel ik zeker opgelucht was dat er iemand was om de vrede met de bas te bewaren, zowel ten gunste van mij als de anderen werknemers, voelde ik me nooit op mijn gemak bij die man en ik was altijd blij als ik hem zag vertrekken. Gedurende die bewuste zomer voelde ik me hoe dan ook nooit verzoend met die bewuste baas. En hier hebben we, geloof ik, een gelijkenis van het verdraaide evangelie, de boodschap van vrees. God in zijn toorn en boosheid is in essentie iemand om voor te vrezen, niet omdat Hij ons wil volmaken, maar omdat Hij ons zou kunnen verwerpen en kwellen voor altijd. Omdat Jezus Christus ons een middel ter ontkoming verschaft, ervaren we misschien een gevoel van opluchting, maar niet een innige liefde voor degene, voor wie we hebben geleerd bevreesd te zijn. Ziet u hoe gemakkelijk een subtiele verschuiving van de Boodschap van Hoop kan verdraaien in een boodschap van vrees. Zoals George MacDonald uitéénzette, “niet één woord in het Nieuwe Testament houdt in dat wraak en toorn finale feiten over God zijn, of dat Christus offer nodig was om een wrekende God te sussen. Een accurate verstaan zou zijn dat Christus dood en opstanding Gods offer voor ons was, het middel waardoor God onze houdingen verandert en ons met Zichzelf verzoent {2 Kor.5 vers 19}; het is geen middel waardoor Gods houding ten opzichte van ons is veranderd.

Gods houding blijft gisteren, heden en voor altijd dezelfde.

Want God is liefde; dat is het rotsvaste feit over God.

Uit:De onontkoombare liefde van God

Van: Thomas Talbott.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010