De ongehoor-zaamheid van één mens

23-05-2010 door Joop Neven

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de velen rechtvaardig worden {Rom.5 vers 19}. Volgens Romeinen 5 vers 19 zijn door de ongehoorzaamheid van Adam de velen tot zondaars gesteld geworden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Christus de velen tot rechtvaardigheid gesteld geworden. Het is goed om te letten op de uitdrukking “gesteld worden”, diverse vertalingen laten de woorden “gesteld worden”, in beide gedeelte weg. In de NBG staat:”zondaren geworden zijn, zullen rechtvaardigen worden, zij laten de woorden “gesteld worden” weg.

Waarom? Er is in de Griekse tekst geen reden om het weg te laten. Katestathèsan betekent: “zijn gesteld geworden”. Katastathèsonta betekent: “zullen gesteld worden”. Zo vertaalt de Statenvertaling het dan ook. Wat kan de reden zijn waarom de Nieuwe Vertaling de woorden “gesteld worden” weglaat? Was het voor de vertalers moeilijk te geloven dat er staat: dat de velen tot zondaars gesteld zijn geworden en dat dezelfde velen tot rechtvaardigen gesteld zullen worden. Wanneer we de mensen vertellen dat God alle mensen tot zondaren heeft gesteld en dat God alle mensen tot rechtvaardigen zal stellen, dan wordt je al gauw een ketter genoemd, maar Paulus zegt het in Rom.5 vers 19 letterlijk zo. De Apostel heeft in de vorige hoofdstukken over het geloof gesproken. Maar in het gedeelte van Rom 5 vers 12-21, noemt hij het geloof niet. Hij noemt het in het Rom.5 vers 1-2 en totdat hij in Rom.9 vers 30 zegt, dat de natiën de rechtvaardigheid verkregen hebben, die uit geloof is. In Rom.5 vers 12-21 stelt hij ons de rechtvaardigheid voor, niet van de kant van de mens bekeken, maar van Gods zijde. In deze verzen spreekt hij niet over ons, maar hij stelt Adam tegenover Christus. Adam is een type van Christus, het gaat over Adam en Christus en over de gevolgen die hun daden hebben voor de hele mensheid. Dat de gevolgen van Adam de hele mensheid aangaat, dat spreekt geen gelovige tegen, maar waarom geloven we dan niet dat de gevolgen van Christus’ gehoorzaamheid ook de hele mensheid treft, juist omdat de mensen tot zondaren en tot rechtvaardigen worden gesteld. Door de ongehoorzaamheid van Adam zij de velen tot zondaren gesteld. Maar, God stelde ze niet tot zondaren, opdat ze zondaren zouden blijven, want door de gehoorzaamheid van Christus zullen de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. God doet zowel het één als het ander. Hij stelt allen tot zondaren, Hij stelt allen tot rechtvaardigen. Van God zijde is het zo, dat God Zijn plan der eeuwen gemaakt heeft in Christus {Efeze3 vers11}. Dat plan is niet door Adam in de war gebracht, neen, Adam behoorde ook tot dit plan. Maar de mens werd geen zondaar om zondaar te blijven, ook niet opdat sommige  van hen rechtvaardig zouden worden, neen, opdat Hij ze allen door de gehoorzaamheid van Christus tot rechtvaardigen zou stellen. Laten we niet vergeten, dat we eerder in Christus geweest zijn dan in Adam. Kol.1 vers 16-17; Want in Hem is alles geschapen, wat in de hemelen en op de aarde is, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappij, hetzij overheden, hetzij machten, alles is door Hem en tot Hem geschapen en Hij is vóór alles en alles heeft zijn samenhang in Hem. Dus zal men vragen, het komt er niet op aan of we zullen geloven in Christus, want alles komt toch wel goed. Dit is op zich al een dwaze vraag. Ook vandaag geldt nog steeds, evenals in de dagen van Paulus, gelooft het Evangelie, Wij zijn gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, weest verzoend met God. Dat is de Blijde Boodschap, God is al verzoend met de mens. God zal eenmaal voor allen ordelijk voor ogen stellen, en dat zal blijken dat; dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder aarde zijn, en alle tong {vrijwillig} zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader {Fillp.2 vers 10-11}. De schepping zal dan van de vergankelijkheid naar de onvergankelijkheid zijn gevoerd en God zij alles in allen. Tot dit heerlijke doel zijn alle uitverkiezingen. Er is geen uitverkiezing ten koste van mensen, maar altijd en steeds ten dienste van, met een bepaald doel. Daarom kan Gods plan niet mislukken en zal naar Zijn gemaakt bestek alles ten uitvoer brengen. Hij zal nooit laten varen, de werken Zijner handen. Bent u er blij mee?

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010