De ongeformeer-de klomp

04-07-2010 door Joop Neven

“Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was” Ps.139 vers 16.

David spreekt in Ps.139 vers 16 over zijn “ongeformeerde klomp. Zo heeft de St.Vert. het Hebreeuwse woord “golem”weergegeven. het komt slechts éénmaal voor, en dat is in deze tekst. Er zijn echter twee andere vormen met dezelfde medeklinkers die ons de betekenis nader kunnen toelichten. De eerste ervan is het werkwoord “galem”; dit betekent “samenwinden”. We vinden het in 2 Kon.2 vers 8: “Toen namElia zijn mantel en wond hem samen”. De tweede is het zelfstandig naamwoord “galoen”; dat betekent ” pakken”. Ez.27 vers 24 “Die waren uw kooplieden met volkomen sieradiën, met pakken van hemelsblauw en gestikt werk, en met schatkisten van schonen klederen; gebonden met koorden, en in ceder gepakt, onder uw koopmanschap”. het woord “pak”drukt een net en geordend samenwindsel uit, de kooplieden frommelden hun dure stof van hemelsblauw maar niet tot een onordelijk geheel inéén; ze vouwde het netjes op en wikkelde het ordelijk ineen. In Ps. 139 staat, het woord “golem”. we zien daarin de  aanduiding van een ordelijk ingewikkelde kern, een mens inoervorm met de windingen en die de chromosomen, al of niet zichtbaar, hebben. De vertaling “ongeformeerde klomp” is maar betrekkelijk juist; “ongeformeerd”is nog aanvaardbaar; het geheel moet nog gevormd worden. Maar “klomp”is veel te ruw voor zo”n groot wonder als de mens in kiemvorm. Beter is: “ingewikkelde kern”. Als we de ontwikkeling van een nog ongeboren kind zien, kunnen alleen maar verwonderd staan.”Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken…. Ps.139 vers 14.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010