De Naam

21-09-2010 door Joop Neven

Hoofdstuk I vers 1: “Het Hooglied hetwelk van Salomo is”. Om te beginnen is het nodig over dit vers enkele opmerkingen te maken en te spreken over de naam en de auteur van het boek.

De Nederlandse naam is “Het Hooglied”. In het Hebreeuws heet het: “Lied der liederen”. Dit betekent: “voornaamste, voortreffelijkste lied”. Men dient te denken aan andere dergelijke uitdrukkingen, zoals God der goden, Here der heren, Koning der koningen, Vorst der vorsten, hemel der hemelen, enz. Hiermee wordt een rang, een graad aangewezen. Zo ook met: “lied der liederen”. Dat is het lied bij uitnemendheid te midden van andere ook goede liederen. Het vormt dan ook een boek apart en geen enkel O.T. deel geeft ons zo’n blik in de leer over de Bruid als dit lied. Het heeft tevens een zedelijke, een geestelijke, een allegorische en een profetisch-typische betekenis. Zo munt het uit in velerlei kwaliteit.

Auteurschap.
Algemeen meent men, dat dit bijbelboek Salomo tot auteur heeft. Dat staat toch in de St. Vertaling zal men zeggen. Zeker, deze vertaling zegt: “Het Hooglied hetwelk van Salomo is” en zo moet men er wel toe komen het aan hem toe te kennen. Maar helaas,de St. Vertaling  deugt hier niet. “Van Salomo” is onjuist overgezet. In het Hebreeuws staat niet de tweede naamvalsconstructie, maar een voorzetsel (de letter l) dat betekent: “voor” of “tot”, zoals in vele psalmopschriften en in de uitdrukking: “Voor de opperzangmeester”. Salomo behoeft de auteur niet te zijn. Eerder is hij het niet, maar is het voor hem geschreven, evenals Ps. 72:1 waar we dezelfde term hebben, die hier vertaald is door: “Voor Salomo”. Een tweede bewijs daarvoor is het betrekkelijk voornaamwoord (asher) , bij ons vertaald door: “hetwelk”. Nu heeft het betr. vnw. wel een brede rij van betekenissen, afhangend van de gebruikte werkwoorden, maar als het zonder werkwoord gebruikt is zoals hier, kan het betrekking hebben op het onderwerp, hier dus: “het lied der liederen”. Er staat dan niet: “Het lied der liederen dat van Salomo is”, maar: “Het lied der liederen dat voor Salomo is”. Salomo is niet de auteur. Het is niet door maar voor hem geschreven. God zal eenmaal de verborgen schrijver wel tot zijn recht doen komen en aantonen, dat zijn werk juist was.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582430 bezoekers sinds 07-06-2010