De mensen zullen zelfzuchtig zijn

29-05-2012 door Joop Neven

“Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig” {2Tim.3 vers 2}.

Door zijn zin met “want” te beginnen, geeft Paulus de oorzaak aan van de zware tijden. Niet natuurrampen, hongersnood of epidemieën zullen tot de moeilijkheden leiden; de schuld zal liggen bij de mensen. En, niet bij de atheïsten, maar bij godsdienstige mensen. Bij personen die voor christenen willen doorgaan. Ze zullen “een schijn van godsvrucht” bezitten, maar hun godsdienstigheid is slechts een dekmantel voor kwaadwilligheid, zie vers 2-4, zij hebben “de kracht ervan verloochend”. De opsomming van ondeugden in 2Tim. Vers 2-4 komt overeen met een passage uit de brief aan de Romeinen {Rom.1 vers 29-32}. In de Romeinenbrief geeft de apostel een beschrijving van de toestand van de heidenwereld. Hij beschrijft de levensstijl van afgodendienaars, die “de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen hebben door het beeld van een vergankelijk mes, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren” {Rom.1 vers 2}.. Aan Timotheüs schrijft Paulus echter over personen die God hebben leren kennen {vers 4}. In de laatste dagen zal de christelijk wereld terugvallen tot het niveau van het heidendom, hoewel men er bekend is met het evangelie.

Zelfzuchtig

Van de mensen in de laatste dagen zegt Paulus eerst, dat ze “zelfzuchtig” zullen zijn. De apostel gebruikt een uniek woord: n.l. philautoi, dat betekent: “liefhebbers van zichzelf”. Men moet dit niet verkeerd verstaan, niet alle liefde voor zichzelf is verkeerd. “niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar voedt en koestert het… {Efe.5 vers 28-29}. Het is vanzelfsprekend dat mensen hun lichaam goed verzorgen. De mensen van in het laatst der dagen zullen echter een ongezonde liefde voor zichzelf koesteren. Hun eigen ik zal alle aandacht krijgen, en met God of hun naasten zullen ze geen rekening meer willen houden {2Tim.3 vers 2-4}. In feite zal hun “ik” hun god  worden. Daarom zal hun gedrag op dat van afgodendienaars gaan lijken. Bij alles wat ze doen zal eigenbelang op de eerste plaats komen. Zelfzucht heeft de gemeente altijd bedreigd. “allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Christus Jezus” schreef Paulus aan de Filippenzen. Ook in de godsdienst kunnen mensen zelfzuchtig zijn. Alle aandacht is soms gericht op de instandhouding van hun eigen godsdienstige organisatie, terwijl men de opbouw van het Lichaam van Christus of de vrede voor Jeruzalem totaal  uit het oog verliest. In de “laatste dagen” zal met name die godsdienstige zelfzucht de pan uitrijzen.

Geldzucht

Paulus noemt de mensen in het laatst der dagen “philarguroï” d.w.z. “liefhebbers van zilver”Opzieners van de gemeente mogen niet “geldzuchtig2 zijn {1Tim.3 vers 3}. Zulke personen behoren aphilarguroi” te wezen, d.w.z. mannen die het zilver niet liefhebben. Paulus voorzag dat “grimmige wolven” de gemeente zouden binnenkomen, herders “die de kudde niet zouden sparen”, maar zichzelf zouden weiden ten kosten van de schapen {Hand.20 vers 29}. Ook binnen de christelijke wereld komt vaak het geld op de eerste plaats. Christelijke organisaties proberen via bedelbrieven hogere inkomsten binnen te krijgen. Totaal anders was het optreden van Paulus! Die werkte met zijn eigen handen om in het onderhoud van zichzelf en zijn medewerkers te voorzien {Hand.18 vers 3; 20 vers 33-35; 1Kor.4 vers 12: 1Thess.2 vers 9; 2Thess.3 vers 8}. “Niemands zilver, goud, of kleding had hij begeerd” {Hand.20 vers 33; 1Kor.9 vers 12; 2Kor.11 vers 9; 12 vers 13}. De apostel mat zijn succes niet af aan de hoogte van zijn inkomsten, maar aan de vraag, of hij de opdracht van zijn Zender trouw was gebleven {2Kor.4 vers 2}.

Pochers

De mensen zullen niet alleen “liefhebbers van zichzelf” en “liefhebbers van zilver”, maar ook “pochers” zijn. Het Griekse woord alazones komt verder alleen nog maar in Romeinen 1 vers 30 voor. De mens van het laatste der dagen zal hoog opgeven van zichzelf, hij zal op zijn welvaart, zijn kennis en inzicht prat gaan.

Vermetel

De mensen zullen “vermetelen”zijn in het Grieks: huperephanoi. Letterlijk betekent het: “mensen die zich groter voordoen dan ze zijn”, een te hoge dunk van zichzelf. Men kijkt neer op anderen, die het minder goed van afgebracht zouden hebben

Kwaadsprekers

De mensen van de toekomst zullen “kwaadsprekers” zijn {Grieks:blasphemoi}. Paulus was zelf ooit een “blasphemos” geweest omdat hij kwaad had gesproken van de Her Jezus {1Tim.1 vers 13} Als wij onwaarheden over God of onze naaste verspreiden, dan maken we ons aan “blasfemie” schuldig. Ook in de godsdienst kunnen mensen “kwaadsprekers” zijn. Men schildert de Schepper dan af als een kwaadaardig Persoon, die het grootste deel van de mensheid blijvend aan het verderf zal prijsgeven. Vrijwel niemand predikt, dat Hij zelfs in Zijn oordelen Liefde is. Toch leert de schrift, dat “evenals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus worden levendgemaakt”. Uiteindelijk zal God “alles in allen” zijn.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010