De mens hoort van huis uit bij God

07-04-2013 door Joop Neven

“die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet;” {Spreuken 2:17}.

De Statenvertaling zegt: de Leidsman van je jeugd. Het Hebreeuwse woord Pwla (aloef), dat hier dan vertaald is met “echtvriend” of “Leidsman” hangt samen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef . En de alef representeert ook de één, het getal 1. Het betekent dus, dat je de eenheid kwijt bent. Het betekent ook, dat je Degene kwijt bent met wie je van je jeugd af aan verbonden bent. En dat is toch wel heel bijzonder, want als je bij God bent – en het is goed om daar eens even over na te denken – als je bij de Heer bent en met Hem wandelt, dan ben je bij je oorspronkelijke Vriend. Dan ben je bij de God bij wie je van huis uit hoort.

De kern van dit verhaal is dus: een mens hoort van huis uit bij God. Als je tot geloof komt, kom je terug bij je begin. Het begin van elk mens is uit God. En dan kun je in je leven een heel eind gaan zwerven en een hele omweg maken, maar als je dan tot bekering komt, kom je niet bij een vreemde, maar dan kom je bij de vanouds bekende God. Dan kom je bij Degene, die jou al kent vanaf het begin. Al die andere goden horen niet bij je.

Jouw begin is uit God, en je bent wezenlijk verwant met Hem! Je hoort helemaal bij Hem. Hij heeft je gemaakt, je bent uit Hem voortgekomen. En zo mag je gaan als drager van die goddelijke aanwezigheid. Dat is die verborgen schat binnen in jou. Paulus zegt: “Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?” {2Kor.13:5}. Er wordt vaak zo negatief gedaan over mensen; ach ja, we zijn maar mensen. Maar zo spreekt de Bijbel niet, dat zegt God niet. God zegt: Ik heb iets van Mijzelf in jou gelegd.

 

1 comment on “De mens hoort van huis uit bij God”


 1. Wim vd Toorn says:

  Beste Joop,dat we zover zijn afgedwaald,
  Dat vertrouwen {geloof}is zoek geraakt.

  Paulus zou zeggen.

  Romeinen 10:6-8

  6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.
  7 Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.
  8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, IN uw mond en IN uw hart. Dit IS het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

  Jesaja 64:8

  8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk

  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576225 bezoekers sinds 07-06-2010