De liefde is sterk als de dood

19-03-2021 door Dr. K.D. Goverts

De liefde is sterk als de dood.  Hl.8:6

Hier zijn niet ik-gij personen aan het woord, maar de verteller.

Het zijn de woorden van liefde, die sterk is als de dood. Daar vindt de over­­gang plaats van de schepping naar de openbaring. De enige tekst die niet gesproken wordt, maar gezegd. Hier wordt – als enige mo­ment – even aangetipt hoe de zaken liggen. Hier wordt iets van de lief­­de ge­zegd. Al het overige kan alleen door de liefde zèlf worden ge­spro­­ken. Wat ver­der ván of óver de liefde kan worden gezegd, zijn als het ware zin­nen uit haar eigen mond. Liefde staat hier als over­win­­na­res met de hele wereld aan haar voe­ten.

Sterk als de dood…

De dood is de grootste kracht, waar geen enkele held of machthebber is te­­gen­op gewassen. De dood, de grootste macht die er in de aard­­se ge­schie­denis is. Er wordt al gauw van gemaakt: de liefde is sterker dan de dood. Zoals het dodenrijk al het gestorvene vasthoudt en niet wil los­laten, zo laat de liefde ook nooit los. De liefde door­breekt gren­zen. De kil­te van de dood wordt door de vuurgloed van de liefde ver­warmt. In de weg van Jezus zie je die liefde tot het einde.

Heeft Hij heeft de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.  Joh.13:1

In Jezus zie je de uiteindelijke overwinning op de dood.

Fragment uit de studie “Hooglied” van K.D Goverst.

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen bij:

Anneke van der Ree,

 jh.ree@kpnmail.nl

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588108 bezoekers sinds 07-06-2010