De knecht Gods

28-08-2011 door Joop Neven

De rabbi van Apta kreeg de vraag: Er staat in het laatste deel van het vijfde boek van Mozes: “Zo stierf daar Mozes, de knecht des Heren”{Duet34 vers 5}. En wederom staat er in het eerste hoofdstuk va n het boek Jozua: “Het was na de dood van Mozes, de knecht des Heren” {Joz.1 vers 1}. Waarom wordt toch hier in het uur van zijn dood en na zijn sterven Mozes een knecht Gods genoemd, alsof daarmee iets nieuws werd aangebracht, daar toch reeds hoofdstuk na hoofdstuk va het voorafgaande wist te verhalen, hoe hij zijn Heer gediend had met zijn ganse hart en naar zijn gehele vermogen. De man van Apta verklaarde: “eer Mozes sterft, toont God hem van de top van de Nebo het land en spreekt tot hem: “Dit is het land dat ik Abraham, Izak, en Jacob onder ede heb beloofd” { Deut.34 vers 4}. Hierbij merkt Rasji op: “God zond Mozes heen en sprak: Ga en rapporteer aan de Vaderen dat ik nu mijn eed zal vervullen, die Ik hun heb gezworen”. Zo was dan ook in de dood Mozes de bode en getrouwe dienstknecht van God en hij stierf om dienst te doen in de eeuwigheid

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585499 bezoekers sinds 07-06-2010