De kleinste

11-02-2013 door Joop Neven

“Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij” {Matth.11:11; Luc.7:28}.

Wie is die “kleinste”, die hier genoemd wordt. Het Griekse woord voor “kleinste” is “mikroteros”, dat wordt vertaald met “kleinste” {Matth.13:32; Mark4:31}, met “minste” in Lucas 9:48 en met “jongere” in Markus 15:40. In plaats van “kleinste” kunnen we dus ook “jongere” lezen en komen daarmee dicht bij de identiteit van die “jongere”. Het gaat in beide teksten over Johannes de Doper en iemand, jonger dan hij, is in het Koninkrijk der hemelen groter dan hij. Wanneer je naar het leven van Johannes kijkt, dan zien we dat hij een half jaar eerder geboren is dan Jezus {Luc.1:36}. Nu is het niet moeilijk meer: de jongere is Jezus! Hij wijst op Zichzelf. Het lijkt erop dat hier een soortgelijke situatie is als in Matth.16:18, waar Jezus tegen Petrus zegt dat deze, gezien zijn naam, een “rots” is, maar dat de gemeente op “deze Petra” gebouwd zal worden en Hij wijst daarbij op Zichzelf. Johannes de Doper kon zeggen, de ware bouwer van het Koninkrijk komt ná mij.

In kleine dingen zit soms een wonderlijk geheim, dat ons op een verfijnde manier laten zien dat Jezus, de man uit Nazareth, Die de grootse zal zijn in het Koninkrijk der hemelen. Hij is immers de Koning! Dat het besef mag groeien te midden van alle gedachten en lawaai, dat God bezig is met Zijn Plan der eeuwen. God gaat heel de wereldgeschiedenis winnen met dat kleine weerloze Lam. God hanteert niet het evangelie van de angst. Wonderlijk, dat er in het boek Openbaring liefst 16 keer wordt gesproken over het lammetje. Het Lam staat centraal in de finale, er komt een beest uit de aarde en er komt een beest uit de zee. En wat gaat God er tegenover stellen? Een lammetje! “…Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. “En alle schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheden” {Openb.5:12-13}. Dat kleine lammetje is het geheim van God.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585791 bezoekers sinds 07-06-2010