De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel

08-10-2012 door Dr. K.D. Goverts

“De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads” {Spr.16:4}.

Een wonderlijke tekst, waar je ook eindeloos over kunt vallen. Deze tekst is een dankbaar onderwerp, als het gaat over voorbeschikking. De vraag doet zich dan voor: is alles dan van tevoren zo beschikt? Ja, zegt deze vertaling, alles is door God gemaakt voor zijn doel. Zo is het ook de goddeloze gemaakt voor de dag van het kwaad. Heeft God de goddeloze geprepareerd voor de kwade dag? Dat zou dan het beeld zijn, dat hierachter zit.

Een andere weergave van deze tekst luidt: “Alle dingen werkt Hij voor het antwoord geven”{vert.Buber}. Letterlijk “opdat het aan Hem antwoord geeft”. Als God iets maakt, als God een werk doet, dan heeft het gemaakte maar één doel: antwoord geven. God wil antwoord van zijn werken. God maakt een leeuwerik; het beestje slaat zijn vleugels uit en begint hoog in de lucht zijn loflied te zingen op de Schepper. Zo geeft het schepsel antwoord, is antwoord aan de schepper. De Schepper is verheugd, als het schepsel antwoord geeft; als Hij weerklank krijgt.

Het tweede gedeelte van deze tekst kun je als volgt weergeven: “Zo ook de goddeloze”. Dat betekent dan: de Eeuwige maakt alles opdat het antwoord geeft, maar dat doet de goddeloze ook. De goddeloze {de rasja, de afbreker, de verdoemer} doet ook al zijn werk, opdat het antwoord geeft aan hem. De goddeloze verwacht ook, dat zijn werk beantwoord aan zijn kwade intenties. Nebukadnezar zegt: dit is het grote Babel, dat ik gebouwd hebt. Nu ga ik lopen door de straten van mijn stad, eb overal komt mijn roem mij tegemoet. De afbreker heeft ook zijn bouwwerken; en alles wat hij gemaakt heeft, straalt hem toe; dat geeft hem respons en voldoening.

Echter: in deze tekst staat er iets bij. Dat is ook de clou van deze tekst. De goddeloze krijgt ook antwoord van zijn werken, maar….”tot de dag des kwaads”. Die Spreukendichter zegt als het ware: wacht maar af, want het antwoord voor de goddeloze komt op de dag van het kwaad. Het antwoord dat de goddeloze krijgt is de werking van een boemerang.

Alles wat God gemaakt heeft, keert tot Hém weer, maar alles wat de afbreker gemaakt heeft, maakt hij tot de dag van het kwaad en dan keert het tot hem weer, keert het zich tegen hem. Dan schrikt de “rasja”; hij denkt: had ik maar wat minder gemaakt. Dat is een verschijnsel waar in het Hebreeuws nogal eens de nadruk op wordt gelegd. Dan is er sprake van een daad, die een bepaald lot uitwerkt. De daden, die de goddeloze heeft verricht, komen als een lot over hem heen. Zo wordt wel gezegd: het kwaad zal op zijn eigen hoofd wederkeren. Dat is dus niet een straf, maar dat is de ommanente werken van een daad; de uitwerking zat al in de daad. Je zou kunnen zeggen: het is de wet van zaaien en oogsten. Dat is ook wat Paulus zegt in Galaten 6 “wat een mens zaait, zal hij ook oogsten”. Op de dag van het kwaad {de dag van de oogst}denkt de goddeloze: had ik maar wat minder gezaaid. En wie wind zaait, zal storm oogsten.

Spreuken 16: 4 geeft dus twee parallellen aan: Aan de ene kant: alles wat God maakt, geeft antwoord. Maar tevens ook: alles wat de afbreker maakt, komt als antwoord op hem terug. Hier zit toch wel een bepaalde troost in: de werken van God keren niet ledig tot Hem weer, terwijl de werken van de boze uiteindelijk toch een keer vastlopen. Uiteindelijk zal het kwaad aan zichzelf ten onder gaan.

2 comments on “De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel”


 1. Wim vd Toorn says:

  Geweldig Joop dat hier,een beeld gegeven wordt
  dat de goddeloze tot inkeer zal komen.
  En de meeste goddeloosheid zit in het christendom, met zijn afbraak leer,
  van ‘hel en verdoemenis ‘.
  En ook deze mensen zullen in LIEFDE weer bij
  de Vader ontvangen worden.
  Want de dag des KWAADS wordt uieindelijk de
  dag der GENADE.
  Zoals Jozef tegen zijn boers zegt ‘jullie
  hebben het ten kwade gedacht maar God heeft het
  ten goede gedacht’.
  Ja de LIEFDE,overwint alles,en alle dogma’s
  zullen ten ondergaan.

  vr gr Wim


 2. Danny Thys says:

  God zal al het kwade overwinnen in het goede (Zijn Liefde)! Alle religies en filosofieën zullen in het ‘niet’ verzanden!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585475 bezoekers sinds 07-06-2010