De Heere is Waardigheid, Hij is Waarheid

19-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De HEERE is Waardigheid, Hij is Waarheid

De  Eeuwige zal nooit van Zichzelf af gaan; Hij verloochent Zichzelve niet. Nimmer doet Hij iets of is Hij iets wat niet past bij Zijn Wezen. Daarom kan het ook niet, wat sommige Bijbelvertalingen zeggen in Psalm 66: de vijanden zullen Hem veinzend hulde brengen. In de nieuwe berijming wordt dan gezongen:

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend Uw beleid.

Op zondag Jubilate [de derde zondag na Pasen] is Ps. 66 de psalm van de zondag; en volgens oude tradities op zondag Rogate [de vijfde na Pasen] nogmaals. En zonder erbij na te denken, zo lijkt het, zingt men dat dan. De vraag dringt zich op: moet de Heere daar dan blij mee zijn, met veinzende vijanden? Die doen alsof. Zou dat de vreugde des Heeren zijn? Welke koning met karakter wordt vrolijk als daar een menigte voor hem staat die huichelend hem eer betoont? God ziet daar toch doorheen? Maar het woord kaḥash כחש betekent: vermageren. Uw vijanden zullen vermageren. Dat past wel: ze schrompelen ineen, ze verliezen hun macht, hun status, en dan natuurlijk als metaphoor: het gaat niet om kilo’s, het gaat om hun gewichtigheid, dat ze menen iets te zijn. God wint door Zijn Waardigheid.

De berijming van Datheen heeft geen veinzen:

Spreekt: Hoe wonderlijk zijt Gij, Heere,

in al Uw werken groot en klein;

Uwe vijanden, beschaamd zeere,

bidden om vreed’ allen gemein.

Dat U dan, o mijn God geprezen,

de wereld roeme met ootmoed;

Uw lof moet ook gezongen wezen,

alzins met stemmen klaar en zoet.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582846 bezoekers sinds 07-06-2010