De hé ה is een open venster

05-08-2020 door Joop Neven

Heel veel Hebreeuwse woorden, die vrouwelijk zijn, eindigen op een hee ה. Zo bijvoorbeeld issjah. Zoals bekend hebben de Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. De aleph, de eer­ste letter = 1, de bet, de 2e letter = 2 enzovoorts. Zie op deze website “Het Hebreeuwse alphabet”. De getalswaarde van de  ה = 5.

De “hee” heeft in het Hebreeuws deze vorm: ה Je ziet dat deze letter open is; open aan de zijkant en open aan de on­der­kant. Daarom zegt de Joodse traditie: de “hee” is een open venster. Dus van daaruit kun je zeggen: het vrou­welijke heeft het ka­rakter van een ven­ster. Het venster, dat open bleef.

Abram en Abraham

Die hee is eigenlijk alleen maar een ademtocht. Het is alleen maar een zucht. Als die aan het eind staat, hoor je hem niet eens. Maar als die hee er niet is, dan is er ook geen adem. Dus je hebt het wel nodig, dat open venster en die adem. Abram krijgt op een gegeven ogenblik een andere naam: De naam Abram veranderd in Abraham door toevoeging van de letter “hee”. De “hee” wordt ook met veel adem uitgesproken. Ze zou kunnen zeggen dat de adem van God in de naam van Abraham gekomen is, er komt een “venster” in zijn naam. Er komt doorzicht naar de toekomst. En Saraj krijgt ook een andere naam: Sarah. Van een j wordt het een h. Getalswaarden: 10 – 5. Sarah gaat dus van 10 naar 5. Dus Abraham krijgt er 5 bij en bij Sarah gaat er 5 af. En zo wach­ten ze op elkaar; dan hebben ze allebei die hee. De ene 5 wacht op de andere 5. Je zou kunnen zeggen: die 10 van Sarah gaat in tweeën. De ene helft is voor Abraham, de an­de­re helft is voor Sarah. Daar zit dat wachten in, dat venster dat open blijft.

“Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” {Gen.1:27}.

Daar wordt voor vrouwelijk het woord neqebah gebruikt. Let op de hee. Wat is nu het vrouwelijke van de vrouw? Nu is het wonderlijke, dat dat woord neqebah samenhangt met een woord, dat hol of holte be­tekent, dus iets, wat niet gevuld is. Daar heb je eigenlijk het­zelfde beeld als bij dat venster: het open blijven. Die 5, die op die andere 5 wacht. Tegelijk ook het beeld: de holte waarin iets kan worden opge­no­men. Je zou kun­nen zeggen: de opvang. Holte kan ook aanduiden: datgene wat omhult, beeld van de moederschoot. De moe­der die het kind omhult, al voor de geboorte, de moeder, die het kind draagt. De moeder geeft de omhul­ling, zodat dat kind de kans krijgt tot le­ven en tot geboorte te komen.

Moeder en veertig

Het Hebreeuwse woord voor moeder is ‘em of ‘immah. Dat woord be­gint dus met een aleph (=1). ‘t Begint met de eenheid. En dan krijg je de mem (=40). Veertig is in de Bijbel het getal van de lange duur der din­gen. Veertig jaar in de woestijn; veertig dagen in de woestijn. Elia met zijn veertig dagen. Veertig, als symbool van het gaan door de woestijn, het gaan door de omzwer­ving. Daar zie je het symbool van het moederschap in. Dat be­gint vanuit die eenheid, maar dan krijg je die lange duur. Geen on­mid­dellijke terugkeer. Het moederschap dat draagt de tijd, dat gaat door die tijd heen.

mannelijk-vrouwelijk

Mannelijke: zakar: geschreven met een zajien{7} –  kaf {20} – reesj {200} = 227

Vrouwelijk: neqebah: geschreven met een Noen {50} – qof {100} – beeth {2}- hee {5} =157

Met opzet wordt er in Genesis 1 vers 27 niet gezegd: man en vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk. Het gaat om twee principes, die ook in ons aanwezig zijn, want in elk mens zit iets mannelijke, maar in elk mens is ook iets vrouwelijk. Het gaat erom, dat het mannelijke en het vrouwelijke in ons in balans, in harmonie komt. Psalm 86 vers 11 zegt het zo mooi: “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen”

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576261 bezoekers sinds 07-06-2010