De grote toekomst van Israël

10-05-2010 door Dr. K.D. Goverts

Ex 12:12.. Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen slaan….Ik, de Here.. vers 13.. wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik voorbij..Aan de ene kant wordt er in Ex 12 gesproken van een verderver die doortrekt. Aan de andere kant zie je dus, dat er gesproken wordt van een doortrekken van God. Dat woord doortrekken of overtrekken speelt in dit verband en ook in verschillende andere verhalen een heel belangrijke rol. Het gaat hier toch wel om iets speciaals, namelijk om de DOORTOCHT van God. Dat doortrekken ligt steeds in een bepaalde lijn. Dat woord doortrekken hangt ook samen met het Hebreeuwse woord Hebreeër. Een Hebreeër is eigenlijk ook een doortrekker. Het is dus heel kenmerkend voor God, dat Hij doortrekt Je komt het ook tegen bij Elia. Als Elia daar op die berg is, zegt God: Ik zal voorbij trekken, daar heb je dan hetzelfde woord. Je kunt die lijn ook nog doortrekken tot in het Nieuwe Testament. Als de discipelen op het Meer van Galilea zijn, dan, ‘gaat Jezus aan hen voorbij’ Hij wandelt over de zee en Hij ‘trekt voorbij’. Daar heb je dus ook weer datzelfde beeld: het voorbijgaan, het voorbijtrekken. Dat woord heeft nu juist een heilsbetekenis. En als God door Egypte trekt, is dat een DOORTREKKEN om te BEVRIJDEN.Nogmaals lezen we Ex 12 vers12

Daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant die goden en aan de andere kant die eerstgeborene. Dus als God die eerstgeborenen gaat treffen, dan heeft dat te maken met dat God de macht van Egypte stopt. De eerstgeborenen worden aangepakt en die goden worden aangepakt. Dat is als het ware een twee-eenheid.

En Ik, de Here, letterlijk Ik BEN de Here.., dat heeft te maken met die naam van God Ik BEN. Juist, omdat God de ‘IK BEN’ is, moet Hij die macht van Egypte afbreken, teniet doen. Want God gaat alles afbreken wat Zijn liefde tegen houd, wat de bevrijding blokkeert.

Ex 12:13.. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, ga Ik voorbij.. Dus dat doortrekken, dat voorbijgaan, dat is juist dat SPAREN. Daarnaast zie je, dat er staat in: Ex 12 vers 23  En de Here zal Egypte DOORTREKKEN om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Here die deur voorbijgaan en de VERDERVER niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan… Hier zie je weer dat ‘doortrekken, voorbijgaan’ Ex 12:23 Eerst ..de Here.. om te slaan, Ex12:23 daarna.. de VERDERVER.. om te slaan. In deze tekst zie je dus enerzijds dat gezegd wordt, dat de Here zal ‘slaan’ en anderzijds dat de ‘verderver’ zal slaan. In deze tekst zie je dus dat er een verderver is. Die verderver brengt dan de dood. Waar het bloed niet is, kan God niet sparen voorbijgaan. Het is dus in wezen: God trekt door, God rekent af met de macht van Egypte, God gaat sparend voorbij waar het bloed is. En waar het bloed niet is, daar kan God niet sparend voorbijgaan, dus daar komt de verderver binnen. Daar kan God in feite die verderver ook niet tegenhouden, want alleen dat bloed houdt de verderver tegen. Dus waar dat bloed niet is, daar leeft die mens nog onder die oude wereld, onder de wereld van de MACHT. En waar die macht is, daar gaat God die macht beëindigen. Dan zie je, dat God erboven staat. Uiteindelijk heeft de duivel er geen belang bij om Egypte te beëindigen. Dan zou de duivel tegen zichzelf vechten. Als de duivel hier al die eerstgeborenen van Egypte zou gaan slaan, dan zou hij in feite zichzelf onmogelijk maken. Dan zaagt hij de tak door waar hij zelf op zit. Dus de duivel heeft er juist belang bij, dat Egypte aan de macht blijft. Maar God gaat de macht van Egypte te niet doen. Je zou hier kunnen zeggen, dat de verderver hier in feite niet te maken heeft met de duivel. Maar dat moeten jullie zelf ook maar eens onderzoeken. In de Hebreeën brief staat, dat de duivel de macht van de dood heeft (Hebr. 2). Maar er staat dus niet, dat hij het gezag heeft over de dood. Uiteindelijk heeft God hier de zaak in handen. God bepaalt wat er gaat gebeuren.Het gaat hier in wezen om een bevrijdingsactie van God. Zelf geloof ik dus dat die verderver hier een ENGEL is. Zo lees je bijvoorbeeld ook, dat er (Kon.) een engel door dat leger van Assur gaat. Er is hier spraken van een engel, die in naam van God die macht van Egypte gaat breken. Dus die engel is hier in dit geval alleen maar een instrument om het GERICHT te voltrekken. En een GERICHT heeft uiteindelijk toch de bedoeling om iets recht te zetten.

Nu gaan we terug naar Ex 32 vers 27..En hij zeide tot hen: Zo zegt de Here, de God van Israël: Ieder gorde zijn zwaard aan de heup en ga heen en weder door de legerplaats van poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste.

Als we dit willen verstaan, moeten we letten op die zinsnede: ‘ga heen en weer’. In de grondtekst staat hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt in de Paasnacht. Zoals God toen door Egypte trok, zo moeten de Levieten nu door de legerplaats trekken. Hier kun je dus het beste vertalen:doortrekken of overtrekken. In wezen zou je kunnen zeggen, de Levieten gaan een Paasnacht houden. Let erop, als je dit alleen leest als een moordpartij, dan ga je het verkeerd uitleggen.

1 comment on “De grote toekomst van Israël”


  1. Piet Mosterd says:

    Geachte broeder Neeven,

    Als de verderver in bovenstaand artikel een (goede? welke?) engel is hoe moeten we dan Jes.55:16 uitleggen waar staat dat God namelijk ook de verderver geschapen heeft om te vernielen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582434 bezoekers sinds 07-06-2010