De God van de Oorsprong

30-05-2010 door Joop Neven

Je kunt het ook vertalen met: ‘De God van voren af’: Elohim Kèdem. En kè­dem betekent: datgene wat vooraan ligt. Het kan ook beteke­nen: het oos­ten, de plek waar de zon opgaat. Het is dus ook de plek waar je opgaat, de plek van je opgang. En als je wilt weten waar je naar toe gaat, dan moet je bestuderen waar het begin ligt. Waarom kent God het einde: omdat Hij het begin weet. Zalig is de mens die het begin kent; zalig zijn de kenners van het begin. En het boek Genesis héét ook: het boek van het begin.

Terug in het Vaderhuis

Als je bij God komt, kom je niet bij een Vreem­­de. In Lucas 15 staat dat overbekende verhaal van – wat dan meestal op die ma­nier wordt aangeduid – de verloren zoon. Die zoon komt weer te­rug in het Vaderhuis. Hij komt dus thuis; hij hóórde daar dus ook thuis. Uiteindelijk kwam hij daar ook vandaan. Hij komt daar niet als een vreemdeling. En als die verloren zoon weer de straat in komt lopen en hij weer de boerderij ziet, dan denkt hij: Hier ben ik als kind ook geweest. En als hij dan weer binnen is gekomen, herkent hij ie­der meubel, ieder kopje. Hij kent het kraken van de trap en het pie­pen van de deur. En hij voelt zich weer thuis in zijn oor­spronkelijk huis, hij gaat zich weer thuis voelen bij zijn Vader.

En dan kun je jezelf de vraag stellen, een fundamentele vraag: Voel ik me al een beetje thuis bij God? Als je begin goed is, komt het met de rest ook wel in orde. Daarom zijn de Joodse denkers al eeuwenlang bezig geweest met het begin. Je be­gin kan lig­gen in een bepaalde plaats of stad in Ne­derland of in het bui­ten­land. Je kunt ook zeggen: mijn begin ligt bij mijn ouders. Maar toch, dan ben je eigenlijk nog niet waar je wezen moet. Het meest gran­dioze dat je nu kunt zeggen is:

Mijn begin ligt in de Schep­per van hemel en aarde.

Hij die de we­rel­den dacht en zij waren, Hij heeft ook jóu be­dacht en je wás. En toen Hij jou maakte, deed Hij dat van­­uit lief­de. Het is goed om dat af en toe eens te onder­strepen, want dat wordt nog wel eens vergeten. De pijn van heel veel mensen is, dat ze hun begin niet ken­nen. En dan voel je je ook heel ellendig. Dan denk je: waarom loop ik eigenlijk hier rond op deze planeet.

Ook bij jongeren speelt dat een grote rol: waarom leef ik eigenlijk? Met een uitkering en een video op een kamertje, is dàt nou het leven! Maar dan komt dat prachtige verhaal: jouw begin ligt in de hemel, jouw be­gin ligt in het hart van God. Hij heeft jou geschapen, omdat Hij daar een welbehagen in had. Hij heeft een welbehagen in men­sen. Het was zijn vreug­de om de mens te maken. Ons leven is er niet zomaar. Ons leven is uit God en vindt zijn doel in Hem. Je begin is uit God. Dat is veel fundamenteler dan veel mensen vaak den­ken. Je begin is niet, dat je ergens in zonde ontvangen en ge­­boren bent. Je begin is niet dat je ergens het een of andere voor­ge­slacht hebt, al of niet fijn of ellendig of om over naar huis te schrij­ven. Je begin is niet de een of andere trieste voorgeschiedenis. Je begin is geen ongeluk­je. Je begin is uit God en Hij heeft je gewild. Ons begin is in Hém! En dat begin kunnen ze je nooit afpakken.

Je begin ligt in de Schepper !

Je begin ligt in liefde, in die eeuwige liefde.

En dat komt zo mooi naar voren in: “Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opge­schre­ven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daar­­­van be­stond

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585795 bezoekers sinds 07-06-2010