De God nu van de vrede

20-12-2010 door Joop Neven

“De God nu van de vrede zal de Satan met snelheid onder uw voeten vermorzelen. De genade van onze °Heer Jezus zij met jullie.” (Rom. 16:20;HBN)

Dit is een zeer verlichtend vers. Het woord “vermorzelen” is Strongs Greek lexicon “4937, suntribo, dat, en dat is interessant, door de King James Vertaling in Lukas 4:18 wordt weergegeven als “brokenhearted” (diep bedroefd). Het woord “voeten” is Strongs Greek Lexicon #4228, pous, dat door de King James vertaling in Mattheüs 5:35 wordt weergegeven als “footstool” (voetenbankje), wat overheersing aangeeft. Zelfs nog interessanter is het dat “pous” hier in het boek Romeinen vertaald wordt met de zinsnede “are the feet of them” (zijn hun voeten).

“hoe aantrekkelijk zijn de voeten van die het evangelie van het goede brengen!” (Rom. 10:15;HBN)

Satan zal diep bedroefd zijn onder het voetenbankje (dwz. het rechtvaardige beheer door Christus’ Lichaam), onder de voeten van hen die het evangelie {goede nieuws} van vrede brengen.

Het is dan ook geen wonder dat Paulus Romeinen 16:20 begint met “De God nu van de vrede zal de Satan…” Paulus zei niet: “De God nu van toorn…”, want Satan (“de Tegenstander”) en de gevallen hemelse krachten zullen niet langer vervreemde vijanden zijn. Na door God te zijn gebruikt om Zijn elementaire doelstelling te vervullen, zullen zij hersteld worden tot een gewillig, nederig dienstbetoon van dankzegging aan God. Dan, omdat Satan vrede met God zal hebben, zal zijn titel “Tegenstander”(Satan) niet langer van toepassing zijn.

C.S. Lewis schreef eens:

“De grootste verrassing voor Satan zal plaatsvinden wanneer hij leert dat hij al die tijd perfect de wil van God heeft gedaan. Net zoals God Farao en zijn opstandigheid gebruikte voor Zijn Eigen doel, zo gebruikte Hij Satan! ”

 Uit: “De redding van alle mensen” door Clyde L.Pilkington Jr.

Bron www.hetbestenieuws.nl

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588112 bezoekers sinds 07-06-2010