De Gemeente bestaande uit Joden en heidenen

11-03-2013 door Joop Neven

“Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus….. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is” {Efeze 2:11-13,19,20}.

De man die deze woorden heeft opgetekend, Paulus van Tarsus, was een Jood. Het hele Oude en Nieuwe Testamant is in de allereerste plaats tot Joden gericht en was eigenlijk in de eerste plaats een Joodse boodschap. Zij die de brieven van Paulus ontvingen, vonden het vanzelfsprekend, dat de belofte en verkiezing eerst voor Israël golden en dat pas door de Messias, de Jood Jezus van Nazareth, het nu ook voor de gelovigen uit de heidenen gold, die heel goed wisten dat zij vreemdelingen en bijwoners waren.

Uitgesloten van het burgerrecht Israëls

Laten we eens goed lezen wat er staat: Gij waart uitgesloten van het burgerrecht Israëls, gij waart zonder God, gij waart zonder belofte, gij waart zonder hoop in deze wereld? Het bijzonder, dat wij daar zo vaak overheen lezen. Wij zeggen: “De gemeente bestaat uit heidenen en er zijn natuurlijk ook een paar Joden bij”. Gelovigen zeggen niet meer, zoals de eerste gemeente en het N.T dat deden: “De gemeente bestaat uit Joden en heidenen”. Zij nemen het als vanzelfsprekend aan, dat de boodschap van het N.T, de boodschap van Jezus Christus, in de eerste plaats hen betreft, de mensen uit de heidense volken. Zij zijn de uitverkorenen, zij zijn het nieuwe Israel. Het is hun evangelie, zij maken er aanspraak op. In de eerste plaats betreft het hen, christenen uit de volken. Het is of de hele boodschap op zijn kop is gezet.

Paulus

De apostel Paulus wist precis wat hij schreef. Hij wist dat het juist was, dat het evangelie eerst de Jood toebehoort, zelfs al weigeren ze het en het niet willen hebben. Wij kennen Paulus als apostel van de heidenen, maar we vergeten wel eens, dat hij tot de laatste dag in vrijheid en zelfs nog in gevangenschap steeds de weg naar de synagoge heeft gezocht, die ook heeft gevonden en is gegaan. Vastberaden heeft hij volgehouden, ook wanneer de Joden het evangelie afwezen. Al verwerpen zij de Messias, de Messias heeft hen niet verworpen. De kerk heeft zich in de loop der eeuwen van een zeldzame drogreden bediend door te zeggen: “De Joden hebben de Messias verworpen, dus heeft de Messias de Joden verworpen”. Dat klopt niet! Paulus zegt nadrukkelijk: “God heeft Zijn volk niet verstoten en niet verworpen” {Rom.11:1-2}. Het Joodse volk zijn en blijven Gods geliefden, dat volk is uniek, omdat het een unieke God heeft. De menselijke ontrouw heft de trouw van God niet op. Daar dienen we God voor te loven en te danken. De trouwe God zal nooit laten varen de werken Zijner handen.

“Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten” {Ps.92:2-3}. De psalmist houdt zich in deze tekst vooral bezig met Gods trouw en God goedertierenheid. En dat is nu juist het karakter van God. Zijn betrouwbaarheid en zijn goedertierenheid zijn juist die eigenschappen waar de mens op kan vertrouwen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582841 bezoekers sinds 07-06-2010