De eerste Hebreeuwse letter: de Alef

22-01-2012 door Joop Neven

De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is: de alef

Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

De betekenis

De betekenis van de letter “alef” is: “hoofd {kop} van een rund/stier”. Het is alleen het hoofd van de stier, niet de hele stier. Bij een geboorte verschijnt normaal eerst het hoofd en daarna de rest van het lichaam. De “alef” stelt het hoofd van de stier voor. De rest van het lichaam wordt omschreven door de rest van de Hebreeuwse letters de “beth t/m de “taw”.

Een rund, stier of os is een dier, dat dienstwerk verricht; het heeft een dienende functie. Dit betekent, dat de “beth” t/m de “taw” dus ook een dienende functie hebben. De dienende functie houdt bij de “taw” op, want dat is de laatste letter, ofwel het eind van de rund.

De “beth” heeft als betekenis “huis” {bajith}; het kan ook met “dochter” {=bath} vertaald worden. Alle zichtbare letters van de “beth” t/m de “taw” zijn in dat “ huis”. Een huis is een omschrijving voor “dat, wat iemand omgeeft” en is daarom tevens een omschrijving voor een “lichaam”.

De “alef”, getalswaarde 1, is een beeld van God. God drukt Zich in zichtbare vorm in de zichtbare letters uit. God deelt Zichzelf mee in de zichtbare letters. Dat is de  dienende functie van de letters in het huis. God deelt Zichzelf mee als “de Dienende”, als Degene, Die een lichaam ontvangt. Hij heeft Zelf een lichaam; een belichaming van de “alef”, zou men kunnen zeggen. Vandaar dan ook, dat de eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel een “beth” is. Deze “beth” vertegenwoordigt Zijn huis, nl. de schepping. De “beth” t/m de “taw”drukken de verhouding tussen God en Zijn schepping uit. De laatste letter, de “taw”, betekent; “kruis” of “teken”. Deze letter werd oorspronkelijk in verwante talen geschreven, zoals men het kruis van de Here Jezus tekent. De “taw”, het kruis, is daarmee een beeld van de dood. M.a.w: de geschiedenis van het Hebreeuwse alfabet loopt op de dood uit. De dienende  functie is uiteindelijk bij het kruis, de dood, afgelopen. Dat gaat voor zowel de Heer, als voor het huis op, want alles wat tussen de “beth” en de “taw” in staat, heeft een bepaalde functie in het huis. Het huis zelf loopt uit op de dood, het einde, ofwel op weg naar het begin. Daarmee wordt duidelijk gemaakt, dat alles, wat God zichtbaar maakt {in de letters in de schepping} uiteindelijk slechts een dienende functie heeft. Al het zichtbare wijst naar God. Deze dienende functie  is bij de dood voorbij. Het huis {het lichaam} en de schepping hebben een dienende functie, totdat zij zijn voorbijgegaan. De oude schepping zal dan plaats maken voor de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde {Openb.20 vers 11 en 21 vers 1}.

De “alef” betekent dus “hoofd van een rund”. Rund {stier} is het Hebreeuwse woord “par”, en “par” is de stam van het woord “perie”, dat “vrucht “ betekent. God zet a.h.w. vrucht in deze wereld, terwijl Hij Zelf het Hoofd daarvan is. Een mooie gedachte is: het denken van God { de “alef”} wordt in deze schepping uitgedrukt. Dit is de dienende functie van de schepping.

De “alef”, de eerste letter, is de uitdrukking van God. Toch begint God Zijn Woord niet met een “alef”. De eerste letter is de “beth”, van het woord “bereesjieth”{betekent: “in den beginne”} De “beth” heeft een getalswaarde van 2. De Bijbel begint met een “beth”, {“beth”betekent “huis”} omdat God meedeelt, hoe het met deze schepping zal aflopen, namelijk, de schepping zal wonen in het Huis, een Lichthuis. De ‘aleph’ en de ‘beth’ vormen het woord ‘ABBA’, dat op zijn beurt is samengesteld uit twee begrippen en wel ‘AB’ en ‘BA’. Het woord `abba`{1-2-2-1}, maar nu als dubbel woord, benadrukt deze gedachte. Het betekent `Vader`{ab} kom {ba} of, ´kom tot de Vader´, wat geldt als enige voorwaarde tot herstel van de éénheid in zijn meest sublieme vorm. Alléén door middel van de Zoon komen wij tot de Vader {Joh.14 vers 6} en ook deze Zoon zal Zich aan de Vader onderwerpen zodat God alles in allen is {1Kor.15 vers 28}, waardoor de Eenheid Gods met Zijn schepping hersteld is. Het gaat om de héle schepping.

Die prachtige Hebreeuwse letters zeggen: Wij gaan terug naar onze Maker. We hebben onze taak op aarde gedaan. De gehele mensheid zal uiteindelijk weer terugkomen in het Vader hart.

Tags:

7 comments on “De eerste Hebreeuwse letter: de Alef”

 1. Goed ondersteund , en zou graag deze Hebreeuwse lessen op mijn forum geplaats hebben

  Shalom, Mia


 2. nellie kaptein says:

  hallo
  mijn vraag is hebben jullie een beschrijving van alle hebreeuwse letters van het alfabet en willen jullie die naar mij mailen. alvast bedankt
  of uitleg van hebreeuwse woorden vind ik ook erg mooi waar halen jullie die uit
  zijn er ook boeken van


 3. Wilsophie says:

  Een heel mooi boek is net uit bij http://www.vlichthus.nl van Liliane Warris, het heet: Symboliek van het Hebreeuws.
  Dag hoor. Wilsophie


 4. U. says:

  Hallo,
  Zou u mij alle letters van het alfabet willen sturen?
  Alvast bedankt.

 5. Fantastische uiteenzetting van alle Hebreeuwse letters, een must voor hen die zich bezig houden met het werk van de Messias. Handig om te gebruiken bij studiewerk. Shalomgroetjes


 6. Thomas says:

  Alef (1) Uitgeschreven in het Hebreeuws
  ( Alef/Lamed/Pee) 1+30+80=111
  Dus de Alef heeft als woord uitgeschreven de getalswaarde 111
  Hoor Israël de Here uw god is een (1) (Echad)
  Ooit afgevraagd waarom o.a. in openb 4:8
  3 maal heilig staat? Heilig,Heilig, Heilig
  God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest
  De God van Israël is EEN!JHWH(Vader Zoon Geest)
  Abba, Ben, Ruach hakodesh

 7. Openb. 4:8 Heilig, heilig,heilig is Jehova God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
  Opb. 1:4 Johannes, Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van ‘hem
  Die is en die was en die komt’.
  Opb.1:8 ‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt Jehova God, ‘hij die is en die was en die komt, de Almachtige.
  Opb.11:17 Ze zeiden: We danken Jehova God, Almachtige, die is en die was, omdat u uw grote macht hebt uitgeoefend en als koning bent gaan regeren.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010