De dertiende Hebreeuwse letter: de mem

10-01-2012 door Joop Neven

De dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “mem”. Deze ziet er zo uit:

 

 

 

 

Aan de linker kant van de “mem” bevindt zich een “waw” { ו }. Aan de rechterkant bestaat de “mem” uit een “kaf { כ }. De “mem” is dus een combinatie van de “waw”, getalswaarde 6 en de “kaf”, getalswaarde 20. De waarde van de beide letters is samen 26. Het getal 26 is gelijk aan de getalswaarde van “Jehovah”

Betekenis

De “mem” heeft als betekenis “wateren”. Water{en}” is het Hebreeuwse woord “majim”. Het woord “mem” begint met een “mem” { מ } en eindigt met een “sluit-mem” { ם }. Tussen beide “mem’s” staat de “jod”, { י }. Tussen de beide wateren, staat de “jod”, getalswaarde 10, dat is ook het symbool van de 10 woorden. Tussen de “mem” aan het begin en de “sluit-mem” aan het eind staat het Woord van God. De “jod “ is ook een beeld van het nieuwe leven, te midden van de wateren is de “jod” het fundament.

In het hiëroglyfenschrift {hiërogliefenschrift is de naam voor een van de soorten schrift die door de Egyptenaren in de oudheid werden gebruikt} tekende men de “m” als twee of meer golfjes. Dat is golvend water en daarvan is onze “m” uit voorgekomen. En zo is het water {“mem”} in de Joodse traditie het symbool geworden van de tijd. Je gaat door de wateren van de tijd heen, door verleden, heden en toekomst. Om die reden wordt in de Bijbel de tijd ook altijd gemeten met de veertig: de veertig jaren in de woestijn, de veertig dagen op de Sinaï, de veertig dagen dat de profeet weg was. De veertig is dus de “maat “. Als we letten op de veertig jaren in de woestijn na de uittocht uit Egypte en vóór de intocht in Kanaän, waarbij het volk {de mens} komt uit het verleden en gaat naar de toekomst, dan is dat de tijd.

Mozes

Zoals je in de Bijbel kunt lezen is Mozes uit het water gehaald. {Exodus 2}. Hij is uit de tijd getrokken. Hij weigert het, om zo te zeggen, zich aan de tijd te onderwerpen. Want wie eraan onderworpen is, gaat mee in de tijd. Maar nu hij niet onderworpen is aan de tijd, kan Mozes het volk verlossen. Mozes, {mosheh} betekent “uit het water gehaald”. Als Mozes in de rivier, in de tijd wordt gelegd, dan gebeurt dat in een biezen mandje, een “thebah”. “Thebah” betekent in de eerste plaats “woord”, {het wordt in de Bijbel vertaald met “ark” of  “biezen mandje”} maar wie in de “thebah” gaat, gaat niet onder in de tijd. De tijd is een toestand waarin leiding nodig is. Ik moet denken aan wat Paulus in 1Kor.15 vers 8 zegt: “maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig  geborene”. Hij hoort niet bij de twaalven, die hun bediening hebben ontvangen met het oog op Gods plan voor Israël. Toen de tijd daarvoor rijp was, ging Paulus leiding geven aan het Evangelie der genade Gods. Iets wat nog niet door de profeten verkondigd was, hij verkondigde namelijk “Christus in u”. Hij zegt in Efeze 3 vers 17-18: “opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”. Paulus moest als het ware uit de tijd getrokken worden, om daarna aan zijn taak te kunnen beginnen. Wie ondergedompeld wordt door het Woord, gaat niet onder in de tijd.

Sluitmem

 

 

De “mem” kent als tegenkant de “sluit-mem”, { ם } de “sluit-tijd”. Deze letter is geheel afgesloten. Als een woord eindigt met een “sluit-mem” en het volgende woord zou beginnen met een “mem”, dan moet je daar een pauze tussen maken, anders verbind je de sluit-tijd en de begin-tijd. Een voorbeeld vinden we in Deut: 11 vers 17: “….. en gij weldra te gronde gaat….”  in een andere vertaleing staat “snel verloren gaan”. Het woord “verloren gaan” “weawadetem”, getalswaarde 6-1-2-4-400-40, wordt dan geschreven met een “m” op het eind en daarna komt “snel”, “mehera”, getalswaarde 40-5-200-5. In de commentaren wordt altijd gezegd: laat die twee “m” uit elkaar blijven. dat is niet terwille van de duidelijkheid bij het spreken, maar iets principiëels: m.a.w. denk erom: er gebeurt iets, het wil zeggen dat het in de tijd zelf sluit. En dat verdergaat in het begrip “vijftig”, dat in de volgende letter, de “noen” gaat komen.

Het getal 40

Het getal 40 heeft zoals we al eerder zagen met “water” en met “tijd” te maken. Het getal 40 heeft twee kanten. Aan de ene kant is er 40 jaar rust {bijv. bij Gideon}, aan de andere kant is er 40 jaar onderdrukking {door de Filistijnen}. Het getal veertig wijst enerzijds op dood, anderzijds is er verlossing. Er komt a.h.w. iets uit het water {de ”mem”} te voorschijn. Die twee kanten van de “mem”{het water} worden ook uitgebeeld in de geschiedenis bij Mara. Het water van Mara was bitter. Het water van Mara was a.h.w. “dood”. Pas toen er en hout in het water werd geworpen, werd het zoet {Exodus 15 vers 22-25}}. Het water werd levend. De naam “mara” is in het Hebreeuws “maaraah”  { מרה }. “Mar” betekent “bitter”. Toch loopt het op een “hee” uit, getalswaarde 5. Beeld van de genade. Het loopt op leven uit, omdat het water weer zoet gemaakt wordt. Daarna kwam het volk bij Elim, waar 12 waterfonteinen waren {Exodus 15 vers 27}; Num.33 vers 9. Daar was “levend water”.

Tot slot

We hebben gezien dat de “mem”, “water” als betekenis heeft. De getalswaarde van de “mem” is veertig. Daarom wordt de tijd steeds gemeten met de veertig, veertig dagen, veertig jaren., uitzondering zullen we zien bij de meting van de tijd in 400, een ander niveau van de veertig. Steeds gaat de mens onder in de tijd, hij laat zich opslokken en geeft zijn persoonlijkheid, prijs. Door de god deze eeuw wordt hem geleerd wat het beste is. En in feite ben je daardoor “dood”.  Maar daar komt verandering in met de “noen”, “de vis”, die brengt je van de wereld van de tijd, naar een andere wereld.

 

 

 

Tags:

1 comment on “De dertiende Hebreeuwse letter: de mem”


 1. Wim vd Toorn says:

  Geweldig Joop dat in de letters het hele plan
  van Vader ligt opgesloten.
  Je kunt daar eindeloos overnadenken,en er verschijnen elke keer weer nieuwe kleuren.
  Daarom loop Jezus ook op het water,hij is Heer
  over de tijd,en zegt ook tegen zijn dicipelen
  dat ze vissers van mensen worden.
  Dus ze uit de tijd te halen en zicht te krijen
  op God’s plan der eeuwen.

  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601655 bezoekers sinds 07-06-2010