De derde Hebreeuwse letter: de Gimel

20-01-2012 door Joop Neven

De derde letter van het Hebreeuwse alfabet is de “gimel”.

Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

Deze letter wordt, evenals de andere letters, van boven af geschreven. Aan de bovenkant is het een “jod” { י }. vervolgens bestaat de “gimel” uit een dunne lijn naar beneden toe. Als laatste komt van beneden uit een scheve lijn, die naar rechts omhoog  geschreven wordt en op de dunne lijn eindigt. In de “gimel” {ג } zijn dus een “jod { י } en een “waw” { ו } te onderscheiden.

De “gimel”, {getalswaarde 3}, is van boven een “jod”, {getalswaarde 10}, die in een “waw”, {getalswaarde 6} uitloopt. De 10 heeft met het spreken van God te maken. {vgl. de tien woorden}. Het Woord van God komt dus van boven.

Betekenis

De betekenis van de “gimel” is “kameel”. {Hebreeuws “gaamaal}. Het komt o.a is Gen.12 vers 16 en Gen.24 voor. Een kameel wordt vaak aangeduid als “het schip in de woestijn”. Hij brengt de mens vanuit de ene plaats naar de andere plaats, dwars door de woestijn. Hij brengt de mens van de 2 naar de 4, “de deur”. Vanuit de dubbelheid van Egypte {Hebreeuws mitzrajim en een “dualis” is} wordt de mens op de kameel {de drie} door de woestijn gebracht tot aan de “deur” {“daleth”, getalswaarde 4}. Vanuit het dualisme van deze wereld wordt de mens door een kameel gebracht naar de deur.

Het getal 3

Het getal 3 heeft betrekking op de enkeling. Het getal 30 gaat op voor een heel volk. Aan Abraham{ de 3, de enkeling} werd beloofd, dat hij tot een groot volk {de 30} zou worden. Het getal 3 heeft ook te maken met “de onzichtbare vormwording” de belofte” en met “dubbelheid”.

Enkele voorbeelden

Het getal 3 i.v.m. “opstanding”, nieuw leven

–          De opstanding van de Here Jezus Christus gebeurde op de derde dag {Matth.16 vers 21, 20 vers 19; en Luk. 24 vers 46}. Hij ontving nieuw leven in een onzienlijke gestalte.

–          Elia strekte zich driemaal over het lichaam van het gestorven kind uit. Het werd levend {1Kon.17 vers 21}.

–          Een gelovig Israël zal op de derde dag herrijzen en levend worden {Hos.6 vers 2}.

–          De derde hemel is de woonplaats van de onzichtbare, levende God {2Kor.12 vers 2}.

De drie brengt de vier{de} in zich

–          Aartvaders                    Abraham

Izak

Jacob en Ezau

–          Vrouwen                      Sarï

Rebekka

Lea en Rachel

–          Koningen                      David

Salomo

Rehabeam en Jerobeam

–          De 3e dag                     God sprak tweemaal

Land en zee

Zaadgevend en vruchtdragend gewas

–          Drie dagen                    Dromen van de schenker en de bakker

Schenker:  3 ranken – 3 dagen

Bakker:     3 manden – 3 dagen

De drie is een overbrugging van de 2 naar de 4

De drie staat er tussenin. In Hebreeuwse letters geeft dat het woord “bèged” getalswaarde = 2-3-4, dat kleed betekent {o.a in Gen.24 vers 53}. De “gimel” vormt het midden tussen de 2 en de 4. De “gimel” verbindt de 2 met de 4. Er is blijkbaar bij de drie nog geen einde, na de drie komen als projectie vier, vijf en zes. In de derde is het nog niet voltooid. In het bovenstaande hebben we dat gezien bij de aartsvaders: de eerste is Abraham, de tweede is Izak, en de derde is Jacob, met naast zich Ezau, met wie hij strijden moet.

De drie is ook een gedeelte 8. De drie is een heenwijzing naar het nieuwe. De 3 zal een 8 worden. Het is de belofte van de nieuwe schepping. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” {1Kor.15 vers 20-22}. De ontwikkeling is voltooid, er is nu de een-making, het verbinden van alles met de oorsprong.

De “gimel” is de kameel en de “gimel” draagt ons op reis door de woestijn van deze wereld naar een doel, nog niet het einddoel, hij brengt ons naar de 4, naar de Deur Zelf, Christus Jezus. Hij zegt van zichzelf “Ik ben de deur” {Joh.10 vers 9}. En als uiteindelijk de schepping door de Deur thuiskomt, dan zegt Ps. 126 vers 1-3.

“Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich.

Toen zeide men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!

De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd”.

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601669 bezoekers sinds 07-06-2010