De betekenis van zwavel

23-05-2010 door Joop Neven

De poel van vuur en zwavel {Openb.20 vers 10} betekent: de poel die van zwavel brandt{Openb.19 vers 20}. Het woord zwavel duidt op de aard van het vuur. Het Griekse woord voor zwavel is THEION precies hetzelfde woord als goddelijk. Zwavel {of sulfer} was in de oudheid voor de godheid en werd gebruikt om te bewieroken, te zuiveren of te reinigen. Het werkwoord dat van THEION is afgeleid is THEIOO, wat betekent: heiligen, goddelijk maken, aan God opdragen. “Die poel van vuur en zwavel” betekent: een plaats van. Goddelijke reiniging, van scheiding {=oordeel} van goed en kwaad, teneinde aan God te kunnen worden opgedragen. De zuivere betekenis van het Griekse woord is dus: Goddelijke reiniging en Goddelijke toewijding. In deze “poel des vuurs” worden allen die geen deel hadden aan de eerste opstanding dag en nacht gepijnigd in de aionen der aionen  {Openb.20 vers 6 en 10 vers 13-15} Ook het woord “pijnigen” vereist de nodige aandacht. Het Griekse woord is vertaald met “pijnigen” {Openb. 20 vers 10}, “hevige pijn hebben” {Matth. 8 vers 6} “teisteren” {Matth. 14 vers 24}, Marc. 6 vers 48 “aftobben”. In 2Petr. 2 vers 8 wordt het vertaald met “kwellen” in Openb. 12 vers 2 met “barensweeën hebben”. De oorspronkelijke betekenis van het werkwoord is: testen door op een toetssteen te wrijven. Dan betekent het: zien of iets zuiver is of niet. Deze betekenis komt harmonisch overeen met “Goddelijke reiniging” {THEION – zwavel}. De pijniging is de test, die zal aantonen of er enige verandering is gekomen in de gekwelde. Het is een groot mysterie dat in de poel des vuurs iedere kwelling en pijniging een geboortewee zal zijn, door Gods genade. “ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW” {Openb.21 vers 5}. “Hem is de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden. Jezus Christus is de Here, tot eer van God, de Vader {Filp.2 vers 10-11} DE poel des vuurs is een geestelijke realiteit, met geestelijk vuur, hetzelfde vuur waarmee de discipelen werden gedoopt op Pinksteren.

De Bijbelse naam “poel van vuur” is niet alleen gebruikt om figuurlijk te willen zijn. Het gegeven dat deze dood de naam heeft van: ”poel van vuur en zwavel” is niet voor niets. Alles wat in een letterlijke poel des vuurs wordt geworpen wordt vernietigd, zij worden er ingeworpen, niet vrijwillig maar onvrijwillig. Zij worden daar liefdevol ingeworpen met het doel te worden gelouterd. Het ligt echter voor de hand dat wanneer deze niets meer te vernietigen heeft, zal ophouden te bestaan, zoals een poel van vuur op zal houden met branden indien alles verbrand is.  De tweede dood wordt symbolisch voorgesteld als een vuurpoel, indien we deze vuurpoel letterlijk opvatten, dan maken we de nieuwe aarde tot een groot crematorium en maken we God tot de cremator van dat alles. En dat is niet en alverzoenend God waardig, wiens doel het niet is Zijn schepselen te vernietigen, maar ze te redden en te behouden.

Bron: Van dood tot leven van C. Noordzij

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010