De betekenis van het woord hemel

23-05-2010 door Joop Neven

Drie woorden die vertaald worden met “hemel” n.l.

  1. Oeranos: betekent altijd hemel”, b.v. Onze Vader die in de hemel is.
  2. Oeranios: betekent het bijvoeglijk naamwoord van oeranos, b.v. onze hemelse Vader. Er is dan een “i” in het woord.
  3. Epoeranioss: dat komt van epioeranios en betekent: datgene die of datgene dat tot het hemelse behoort.

In het meervoud gebruikt betekent het dan degenen die hemels zijn, of  hemelingen. Overal waar “hemelse gewesten” vertaald is, staat er in het Grieks. “degenen die hemels zijn” of  “degenen die tot het hemelse behoren”. Zo is er ook “epigeiros” dat betekent: degenen die aards zijn, of degenen die tot het aardse behoren. In 1 Kor.15 vers 40 staat….er zijn hemelse lichamen en aardse, maar de glans der hemelse is anders, dan die der aardse. Er staat in het Grieks “er zijn lichamen tot het hemelse behorende {somata epoeranias} en lichamen tot het aardse behorend {somata epigeia}, maar de ene heeft de heerlijkheid van degenen die tot het hemelse behoren, maar de ander heeft wat tot de aarde behoort”.

Hemel, hemels en wat tot de hemel behoort, blijken bij nadere studie kennelijk geestelijke begrippen; net als aarde, aards en wat tot de aarde behoort, wat gewone natuurlijke begrippen zijn en niet zonder meer een plaatsaanduiding. Het uitspansel in Genesiss1 vers 8 wordt “hemel” genoemd, maar in Genesis 1 vers 14 staat “lichten aan het uitspansel van de hemel”. Hier wordt het woord “hemel” duidelijk niet aan het woord “uitspansel” gelijk gemaakt. Wat dicht voorhanden is, wordt aarde genoemd, maar wat eigenlijk te ver is, in de zin van onbereikbaar voor de natuurlijke mens, dat is de hemel, hemels of wie/wat daartoe behoort, als het over God gaat. God woont in de hemel, maar ook op aarde, in ons hart. Wij wonen als mens op aarde, maar ook zijn wij in Christus, die in de hemel woont. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij….. {Hand.17 vers 28.} En terwijl wij hier op aarde zijn, is ons burgerschap in de hemelen {en tois epoeranios}. In het Nederlands staat er.”Wij zijn burgers, van een rijk in de hemelen {Filpp.3 vers 20}. Het gaat er niet om, dat wij als gelovige in de hemel als plaatsaanduiding zouden zijn, maar dat wij er als geestelijk situatie zijn. “Wij zijn overgezet in het rijk van de Zoon Zijner liefde, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God” {Kol.3}. Weliswaar is ons lichaam nog op de aarde, aards en tot de aarde behorend, maar wijzelf zijn reeds aan het aardse onttrokken en hebben deel aan Christus, die in de hemel is. De splitsing tussen aards en hemels staat er in de Bijbel alleen om in het heilsplan van God de Vader in tijd en ruimte de geestelijke strijd aan te geven tussen God en satan. Die van Christus zijn  en het hebben begrepen zijn werkelijk niet meer aardsgezind. Zij zijn op aarde reeds in de hemel, zoals het hele aardse in het hemelse zal komen. Het lijk alsof de dood en opstanding van Christus vergeefs is geweest en geen bevrijding heeft gebracht. Maar in werkelijkheid is Christus reeds de Bevrijder van allen. Niemand valt meer voor “altijd” in de macht van de boze. Christus heeft de sleutels van het dodenrijk zelf. Wij hebben het Leven ontvangen en de dood heeft geen macht over ons. Het is een misverstand, dat mensen naar de hemel of het dodenrijk zouden gaan  om voor altijd onzichtbaar te zijn. Want allen zullen een nieuw hemels lichaam ontvangen, zodat wij op de nieuwe aarde deel kunnen nemen. Wij hebben deel aan de opstandig, opstanding betekent eigenlijk: tot de volheid van de nieuwe mens gebracht worden, die niet meer ziek kan worden of dood gaat. En dat met een lichaam dat aards lijkt, maar hemels is. Hemels in die zin, dat God geest zich zo vervult in ons, dat er een voortdurende afstraling van Zijn Wezen zal zijn, met de Volheid van Zijn Leven! Pas met het verheerlijkte lichaam nemen wij deel aan de openbare éénheid met Christus. Wij zullen dan net als Hij de volheid van God de Vader lichamelijk ontvangen. Eén met Christus, nu al in geestelijke zin. Zoals Christus Koning over het volk Israël zal zijn, een volk op aarde, zo is het Lichaam bedoeld om met Hem die feitelijke uitvoering te delen, namelijk alle volkeren te brengen bij de Vader. Israël zal als bruid van Het Lichaam, het Evangelie doorgeven aan de volkeren. Zo kunnen alle volkeren leren zich met Israël te vereenzelvigen via het onderricht van God. God acht Zich niet te hoog om gewoon menselijk met ons om te gaan. Daarom is het leven in de tussentijd een méédoen met het geschiedend gebeuren van God. De heilsgeschiedenis van God is een geschiedend gebeuren in woorden en daden die één zijn, want onze God is Eén. Hij is het die de hemel en aarde voltooien zal, en niemand zal buiten de boot vallen.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576562 bezoekers sinds 07-06-2010