De alles omvattende betekenis van Christus

23-05-2010 door Joop Neven

Van het bloed van Christus wordt in het Nieuwe Testament gezegd, dat het heidenen die ver van God afstaan dichtbij brengt. ..dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld {Efeze.2 vers 12-13}, dat het ons geweten reinigt van de dode werken. ..hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. {Hebr.9 vers 14}, dat het ons vrijkoopt van onze ijdele wandel, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. {1 Petr.1 vers 19}, en ons door besprenkeling heiligt ..en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede worde u vermenigvuldigd {1 Petr.1 vers 2}, dat het ons reinigt van alle zonde….en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde {1 Joh.1 vers 7}aangezien het de zonde wegwast..die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed {Openb.1 vers 5}, dat het ons rechtvaardigt. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn {Rom.5 vers 9. In al deze teksten staat dat het bloed mensen reinigt en mensen met God verzoent. Daarentegen wordt in geen enkele bijbeltekst geleerd dat het bloed nodig was om God van een vijand in een vriend te veranderen, of om Zijn genade te kopen.

De waarheid vasthouden wil ook zeggen dat we nooit moeten proberen om de omvang van de verzoening in te perken. Wie beweert dat “alle dingen” {in de grondtekst van Kol.1 vers 20 staat: “het al”} niet alle mensen, maar slechts een select gezelschap aanduidt, doet Christus oneer aan. Hij zou dan immers slechts met een deel van Zijn schepselen tot Zijn doel komen, en met de rest falen om Zijn doel te bereiken. Het zou niet langer waar zijn, dat de genade door Jezus Christus “veel meer overvloedig” is dan de verwoesting die Adams overtreding heeft teweeggebracht {Rom.5 vers 15}. De Messias zou de werken van de duivel dan slechts ten dele verbreken. Maar Gode zij dank, zo is het niet! Uit Paulus woorden blijkt overduidelijk, dat dezelfde “alle dingen” die de Zoon heeft geschapen en voor de Vader in stand heeft gehouden, door Hem ook met God worden verzoend.

In Hem hebben wij de verlossing, de vergeving van zonden {Kol.1 vers 14}.

In Hem zijn alle dingen geschapen {Kol.1 vers 16}.

Het behaagde dat de ganse volheid in Hem zou wonen {Kol.1 vers 19}.

U bent volmaakt in Hem {Kol.2 vers1}

In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, in het uittrekken van het lichaam van het vlees {Kol.2 vers 11}.

In Hem bent u ook mede opgewekt {Kol. 2  vers 12 en 3 vers 1}.

U heeft Hij mede levendgemaakt {Kol.2  vers 13}.

U bent met Christus aan de eerste beginselen der wereld afgestorven {Kol.2 vers 20}.

U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God {Kol.3 vers 3}.

U hebt de oude mens met zijn daden uitgedaan en de nieuwe aangedaan {Kol.3 vers9}.

Verzoend in het lichaam Zijns vleses, door de dood, betekent daarom, dat Gods Zoon zich door middel van Zijn vleeswording met de mensheid heeft vereenzelvigd. Hij werd mens om als een volmaak zondoffer de zonde van het menselijk geslacht op zich te nemen en die door middel van de dood eens en voor altijd weg te doen. Gelovige mogen weten dat “Het is volbracht”. Het maakt niet uit hoeveel tekortkomingen zij nog in zichzelf waarnemen. Bij hun eigen dood zullen ze van het lichaam der zonde worden bevrijd, omdat Christus voor hen gestorven is. Net zoals Christus uit de doden is opgewekt, zo zullen ook wij  voor altijd in Gods nabijheid zijn. Christus heeft de leden van Zijn lichaam”volkomen verzoend in het lichaam door de dood, om ons heilig, en onberispelijk, en onbesmet voor Zich te stellen. Hij is niet voor niets gestorven, Zijn plannen zullen niet falen. Hij zal werkelijk “allen tot zich trekken” {Joh.12 vers 32}. Het eindresultaat staat zó vast, dat Hij kon zeggen: “Het is volbracht” {Joh.19 vers 30}.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601654 bezoekers sinds 07-06-2010