`Stomme` afgoden

24-11-2010 door Joop Neven

“Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken niet zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen – maar tasten niet, hun voeten – maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel” {Psalm 115 vers 4-7}.

Afgoden, Paulus spreekt in 1 Kor.12 vers 2 over “stomme afgoden”. Waar het in dit stukje over gaat is dat juist God de Vader, een Vader van spreken en horen is, van een dialoog. Als je die prachtige dialoog tussen God en Abraham leest in Genesis, dan kom je het machtige plan der eeuwen tegen. God zei tot Abram: “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn”{Gen.12 vers 2}. God neemt er eentje uit, maar via die ene gaat Hij alle geslachten van de aardbodem zegenen.. Als God er eentje uitkiest, is dat altijd ten dienste van de ander. In die ene zijn allen besloten. Alle geslachten van de aardbodem zijn in Abraham gezegend.

“Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot {Lot betekent: “sluier” of “bedekking”} ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok”{Gen.12 vers 4}. Hier zie je de roeping van Abraham, Abram had een roeping, Lot niet. Maar dat betekent niet dat God zegt Abraham, jij wel, maar Lot is verworpen. Dat is juist de sleutel! God zegt: Ik kies er één uit, maar via die ene wordt de ander gezegend. De zegen gaat via Abraham. Daarom moet Lot zich bij Abraham aansluiten, dan deelt hij in de zegen. Zo moest Ismaël zich bij Isaäk aansluiten. Esau, sluit bij Jacob aan. Als de volkeren zich bij Israël aansluiten, zullen zij de zegen ervaren. En uiteindelijk komt vanuit Israël de Messias voort. Want uiteindelijk is er maar één uitverkoren, en dat is Christus, Jezus, de Redder der wereld.

Lot

De naam “Lot” betekent “sluier”. Dat zelfde woord kom je tegen in Jesaja 25 vers 7. “En Hij zal op deze berg de sluier {lot} vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zin”. God zal de sluier van de volkeren vernietigen. Hij zal de sluier wegnemen die nu over de wereld ligt. Blind en stom dwaalt de wereld rond, zonder mond, zonder ogen, zonder oren en zonder handen. Afgoden worden nagelopen. Daarom is het in de deze boze aioon zo moeilijk voor de volkeren, want al die volkeren zitten met een doek voor hun gezicht. Maar Hij heeft de doodsluier weggehaald. “Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten”{Efeze 5 vers 14}. En Paulus roept dan ook op “….. alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen, letterlijk: “weest met God verzoent”. {2Kor.5 vers 20}. In de vertaling komt dit niet tot zijn recht, maar vanuit God bezien is alles gedaan om de wereld te veranderen van vijand in een vriend, alleen de sluier ligt nog over de schepping.

Besnijdenis

Dat zie je ook zo mooi in de betekenis van de besnijdenis. Een voorhuid in het Hebreeuws heet orlah hl’r.{ voorhuid}. Een onbesnedene is een orel lre {dragende de voorhuid}. Onbesneden wil zeggen, deze plaats waar het leven wordt gegeven is omhuld, zoals de wereld in het uiterlijk omhuld is en daarmee verbergt waar het leven vandaan komt. Deze omhulling kan men in de wereld zien, men ziet ook dat het leven er altijd is, maar de bron waar het leven vandaan komt is in de wereld niet zichtbaar. Eenmaal als de wereld “besneden” is, als de “voorhuid” weggenomen is, dan pas ziet de wereld de Kern van het leven, namelijk Christus Jezus, de Redder der wereld. De belofte van deze eeuw {aioon} is: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”{Fillp.4 vers 7}. De belofte voor het einddoel is, “Wanneer alles { ta panta = het al, alle dingen} Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”{1Kor.15 vers 28}. God raakt nooit het verlorene kwijt, zelfs het honderdste schaap vindt hij terug.

De begin tekst uit Psalm 115 zal uiteindelijk te niet gedaan worden, “het werk van mensenhanden” {Ps. 115 vers 4} het zal niet meer gevonden worden.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601656 bezoekers sinds 07-06-2010