De achtste Hebreeuwse letter: de cheeth

15-01-2012 door Joop Neven

De achtste letter van het Hebreeuwse alfabet is de “cheeth”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

Betekenis

Het woord “cheeth”betekent “omheining”, waarbij ook opvalt dat die letter cheeth helemaal gesloten is. Dat is het verschil met de “hee”. De “hee” is het “venster”, de “cheeth” is de “omheining”. Het begrip “omheining” houdt in, dat iets volledig afgesloten is. Daarom is het ook een omschrijving van de nieuwe schepping. Alles in dat huis {= nieuwe schepping} is daarmee in wezen afgesloten, terwijl het licht is. In de nieuwe schepping is God Zelf het licht {Openb.22 vers 5}.

De “cheeth” wijst zowel op “leven” als op “dood”. De “cheeth” wijst op de nieuwe schepping. Daarmee besluit de Bijbel. De vraag is nu: Waarom zijn er dan nog meer Hebreeuwse letters nà de “cheeth”. De nieuwe schepping is immers de voltooiing

Omdat er nà de “cheeth” nog meer Hebreeuwse letters volgen, moeten we concluderen, dat de “cheeth” niet alleen een positieve betekenis heeft. Dit blijkt ook al uit de wijze, waarop het woord “cheeth” geschreven wordt. In het Hebreeuws is dit: “cheejth”. De eerst twee letters {chaj} betekenen “leven”. Het woord eindigt met de “taw”. De betekenis daarvan is “kruis”. M.a.w.: het woord eindigt met de “dood”. De “cheeth” drukt dus zowel nieuw} “leven”, als “dood” uit. Deze betekenis van de “cheeth” is over het algemeen niet zo bekend. De rechtkant {chaj} is “leven”, de linkerkant {“taw”} is “dood”. Dat kan niet zo blijven. Het verhaal moet verder, want het moet weer naar “leven” toe. Er begint dan ook een nieuwe cyclus van Hebreeuwse letters.

Drie cyclussen

Er zijn binnen de Hebreeuwse letters een drietal reeksen te onderscheiden.

De eerst reeks is de “alef” t/m de “cheeth”: getalswaarde 1 t/m 8. In het gehele kader van de enkelvouden is de “cheeth”, getalswaarde acht, de hoogste. Daarmee is het een beeld van de nieuwe schepping. Aan de linkerkant is de “cheeth”tevens het begin van de tweede cyclus.

De tweede reeks begint bij de “cheeth” en eindigt in de `pee` getalswaarde 8 t/m 80. De “cheeth” wordt dubbel gerekend, omdat de “cheeth” het einde is van de eerste serie en tevens het begin van de tweede. Ditzelfde geldt ook voor de “pee”. De “pee” is de 8 in de tientallen. Er is nieuw leven gekomen, maar toch is het nog niet afgelopen.

De derde cyclus begint bij de “pee” en eindigt met de “taw” getalswaarde 80 t/m 400. De derde eindigt negatief, want de “taw”, betekent “kruis”. Vanaf de “taw” zijn er geen zichtbare letters meer. De getallen gaan wel door, maar worden niet meer met zichtbare letters uitgedrukt. De zichtbare dingen zijn namelijk tijdelijk en de onzichtbare eeuwig {2Kor.4 vers 18}. Het lijkt negatief te eindigen, maar dat geldt slechts voor de zichtbare letters. De onzichtbare “500” geeft aan, dat de nieuwe schepping komen zal, en feitelijk al gekomen is.
Het getal 8

Na de reeks van getallen van 1 t/m 7 volgt het getal 8, dat “het nieuwe begin”aangeeft. Het duidt op het nieuwe leven. De Heer werd op de eerste dag der week uit de dood opgewekt {Joh.20 vers1, 19}. Dat was nà de eerste dag van de nieuwe week. Het getal acht heeft met het nieuwe leven te maken. Het is voorbij de vervulling van het oude. Het getal 7 beeldt de voltooiing uit. Het mooie bij de zevende dag is, dat dan het mannelijke en het vrouwelijke verenigd worden. De 3 als het mannelijke en de 4 als het vrouwelijke worden samengevoegd. Daarom wordt er ook aan het begin van de zevende dag vanouds in veel synagogale tradities het Hooglied gezongen, want dat lied spreekt over de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. Opgeteld is de getalswaarde van beide woorden, “ mannelijke en vrouwelijk” 390

Mannelijke: zakar: geschreven met een zajien{7} –  kaf {20} – reesj {200} = 227

Vrouwelijk: neqebah: geschreven met een Noen {50} – qof {100} – beeth {2}- hee {5} =157

Het verbindingswoord “en” {waw = 6} ertussen geeft de som van 390. De getalswaarde van “hemelen”, sjamajim”, is ook 390. Dus als je mannelijk en vrouwelijk verenigt, heb je de hemelen, dan ben je in de hemel.

Het gaat niet alleen maar over de vereniging van dè man en dè vrouw, want met opzet wordt er in Genesis 1 vers 27 niet gezegd: man en vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk. Het gaat om twee principes, die ook in ons aanwezig zijn, want in elk mens zit iets mannelijke, maar in elk mens is ook iets vrouwelijk. Het gaat erom, dat het mannelijke en het vrouwelijke in ons in balans, in harmonie komt. Psalm 86 vers 11 zegt het zo mooi: “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen”

En vanuit die eenheid, die harmonie gaan we op weg naar de achtstedag. Met de acht begint het nieuwe. Daar zal het zijn: “God alles in allen”.

 

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010