Christus Jezus, de Hoeksteen

21-10-2010 door Joop Neven

“….gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is”. {Efeze 2 vers 20}.

De apostelen zijn hier tegelijk ook de profeten van deze bedeling. In elk geval is Paulus zelf zo’n apostel en profeet, aan wie God de verkondiging en de dienst van dit geheimenis van het Lichaam van Christus heeft toevertrouwd. Hijzelf noemt zich in 1 Kor.3 vers 10 “een wijs bouwmeester, die door Gods genade het fundament voor die Gemeente heeft gelegd; en een ander fundament kan niemand leggen, dan dat gelegd is, welk is Jezus Christus”. Tegelijk wordt nu hier Jezus Christus door hem ook het hele gebouw bekronende, afsluitende  en beheersende “topsteen” genoemd. Want dat is de werkelijk betekenis van het woord “hoeksteen”, waar we het voor het eerst in de Schrift tegenkomen is Ps.118 vers 22, “De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen genoemd”. In dezelfde zin spreekt ook Zacharia. 4 vers 7 over de bekronende sluitsteen, “ Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte; hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder gejubel: heil, heil zij hem!” `Zo is dan bij dit bouwwerk Jezus Christus Alpha en Omega, het begin en het einde. Alles rust op Hem, wordt door Hem gedragen en vastgehouden. En alles wast naar Hem op, de alles beheersende en alles bepalende spits van het gebouw. De treffendste parallel van zo’n topsteen biedt ons zien we in de welbekende piramide, die juist daarin enig in haar soort is, dat zij alléén onder alle denkbare bouwwerken op een steen kan bogen, die in zichzelf model en type voor het hele bouwwerk is, die vanuit zichzelf alle lijnen, verhoudingen en hoeken van het ganse gebouw bepaalt, die in het hele bouwwerk nergens past, behalve op de nok, en zonder welke het hele gebouw nooit zijn bestemming bereiken kan. Zo zal de Gemeente, het Lichaam van Christus uiteindelijk getoond worden aan de wereld, om als doel de hele schepping thuis te brengen.

1 comment on “Christus Jezus, de Hoeksteen”


  1. w.v,d,haar says:

    hallo mijn naam is v.d Haar.ik ben 76 jaar en geniet al een poosje van deze sate.mij is deze aanbevolen door nike name Ploni almoni.ik weet niet of deze u bekend is.ik ben hem echter zeer dankbaar dat hij mij hier naar heeft gewezen en deel de stukjes die ik begrijp met anderen.op een andere sate/ik vind de stof erg verhelderend en boeiend dank voor het delen,gods zegen toegewenst.W.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010