Cheth = Omheining, Afsluiting, Verinnerlijking

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 8e letter Cheth, die ook het cijfer 8 is, klinkt als onze ch en is één van de vergisletters. De Cheth lijkt veel op de Hé. Het enige verschil is dat de Hé bovenaan een ‘opening’ heeft, terwijl de Cheth daar geheel is afgesloten. Dit verschil komt ook tot uitdrukking in zijn naam: ‘cheth’ is een oud woord voor afsluiting, omheining of hek. Deze naam typeert de achtste fase in de ontwikkeling van het kind op weg naar volwassenheid: met de Chet, de 8, komt de afsluiting, de verinnerlijking van de Torah. De Zajin heeft nog veel te maken met strijd. Het is voor de jongvolwassene vaak nog een gevecht om zich te buigen onder Gods Torah om zich gewonnen te geven aan het Woord en dat te blijven doen. Want de grootste moeite is niet om bewust een bijbelse levensstijl te aanvaarden maar om daar consequent aan vast te houden. Met de Cheth komt die strijd in een ander perspectief: de van buitenaf opgelegde leefregels worden van binnen uit beleefd. De scheppende mens die zich laat gezeggen door Gods onderwijzing mag op een gegeven moment ervaren dat deze Onderwijzing zich gaat verinnerlijken.

De Geest die op de Sinaï de 10 Woorden graveerde in ‘steen’ gaat deze schrijven in het hart waardoor de wet Gods wordt tot een tweede natuur. In de achtste levensfase wil de Stille Stem, Die ons in het leven riep, Zelf binnen gaan in de ‘omheinde ruimte’ van ons diepste innerlijk als in een ‘heilige der heilige’. Hiermee krijgt de vraag – ‘Wie ben ik en waarvoor ben ik er?’- een nieuwe dimensie: ik ben in wezen een leegte, een ‘holle diamant’ bestemd voor de Inwoning van God. Door deze inwoning wordt de wet van God ‘vanzelfsprekend’ en krijgen we ook een innerlijke weerstand tegen de stem van dé verleider die ons voortdurend wegfluistert, wegredeneert uit de relatie met de Eén.

De letters Aleph, Hé en Cheth met daaraan gekoppeld de cijfers 1, 5 en 8, hebben iets gemeenschappelijks: allen duiden op een doorbraak, op een nieuwe fase van leven. Bij de Aleph roept de Stem ons tot leven, bij de Hé breekt de Stem ons leven binnen: ‘ik’ tegenover ‘Gij’, bij de Cheth gaat de Stem zich vestigen in ons diepste innerlijk: de Torah wordt in het hart geschreven. Het leven dat bij de Aleph begon breekt steeds verder door. Evenals deze letters zijn ook de getallen gekarakteriseerd door het thema van de doorbraak: met de 5 (ook de 50) begint een nieuwe periode, het vijftigste jaar is het jaar van de herverdeling van de aarde, van een nieuw begin. Ook de 8 markeert een overgang. De achtste dag symboliseert de overgang naar een tijd die de 7 voorgaande dagen overstijgt. Op de achtste dag wordt een kind besneden. Op de achtste dag, de dag na de sabbat, staat Christus op uit de dood.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601655 bezoekers sinds 07-06-2010