Chèsèd

30-05-2010 door Joop Neven

Op deze site is al eens het Hebreeuwse woord “chèsèd” besproken. Het wordt in de N.B.G. vertaald met “goedertierenheid”, een vertaling die om verschillende redenen nogal ongelukkig is. Het woord betekent “verbondenheid” of  “trouw”. Maar er komt nog een ander aspect van “chèsèd” naar voren. Chèsèd duidt op een relatie. Het is goed te beseffen dat je in wezen de situatie waarin de ander zich bevindt niet delen en navoelen kunt. Ook de pijn die de ander heeft en de spanning waarin hij verkeert, kun je niet echt delen, maar wat wel kan is weet hebben van die pijn en die spanning en je er iets van aantrekken. Chéséd is dat je weet dat een ander pijn heeft en dat het je pijn doet dat een ander heeft. Een Rabbi vertelde zijn leerlingen hoe we onze naaste werkelijk moeten liefhebben, uit een gesprek hoorde hij het volgende;

De eerste zei: Vertel me, Ivan, heb je me lief?

De tweede: Ik heb je erg lief

De eerste: Weet je dan, mijn vriend, wat me pijn doet?

De tweede: Maar hoe kan ik nou weten wat je pijn doet?

De eerste: Als je niet weet wat me pijn doet, hoe kun je dan zeggen dat je me echt liefheb? Begrijp goed mijn zonen, vervolgde de Rabbi: liefhebben, werkelijk liefhebben, is weten wat de ander pijn doet.

Chéséd is niet een abstracte aanduiding van Gods wezen, maar een relatie woord. Bij een relatie moet het altijd wederkerig zijn, zoals op het menselijk vlak de liefde van de één voor de ander pas kan uitgroeien tot een werkelijke liefdesrelatie als het wederkerig is. Zo is het ook tussen God en de mens, wil Gods chesed met de mens tot volle werking komen dan moet hij beantwoord worden door de chesed van de mens met God. Voor een chesed relatie zijn er twee nodig, om Zijn bewogenheid, Zijn verbondenheid en trouw met de wereld tot een levende relatie te laten worden heeft God het antwoord van de mens nodig. Te meer geldt: “in naam van Christus vragen wij u, weest met God verzoend” {2Kor.5 vers 20}. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader {Fillp.2 vers 10-11}. Als uiteindelijk alle kwaad door Zijn liefde is weggedaan, dan zal de chesed – relatie pas volledig zijn.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583061 bezoekers sinds 07-06-2010