Wist u dat….?

de Schepping voltooid

06-09-2012

Wist u dat….? De schepping pas voltooid is als uit de veelheid weer de 1 is gekomen. Scheppen betekent dus: de 2 maken welke de veelheid meebrengt, die weer terugkeert tot de eenheid welke bestond vóór de schepping.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Origenes

03-09-2012

Wist u dat….? Dat de kerkvader Origenes, in het jaar 185 te Alexandrië geboren, op 89 jarige leeftijd in het jaar 254 te Tyrus doodgemarteld werd vanwege zijn leer over o.a het universalisme, of anders gezegd: dat God de Redder is van alle mensen.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Vrije wil

02-09-2012

Wist u dat….? Als je zegt: de mens heeft een vrije wil, dan kun je je afvragen wanneer die wil vrij is. Is die vrije wil, dat je ook tegen God kunt kiezen, of is de mens die dan tegen God zou kiezeen, juist helemaal niet vrij van wil, dat is juist een geknechte wil. […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Nieuw begin

28-08-2012

Wist u dat….? Ieder mens verlangt van huis uit naar een nieuwe begin. Het besef van het wonder, weer te mogen léven en daarbij het besef van het God. Hij is de God die regeert, en tegelijk de God die Vader is.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Stof, bloed en gal

11-06-2012

Wist u dat…. de rabbijnen het woord “adam” ook als een letterwoord beschouwen. De a staat voor ‘aphar (stof). De d staat voor dam (bloed) De m staat voor mem (gal). De mens bestaat dus uit bloed, stof en gal (lichaamsvocht). Stof.  ‘Stof zijt gij’. Bloed. Daar moet de mens zijn leven van hebben. Gal.  […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Doodslag gepleegd

27-05-2012

Wist u dat….? In de Joodse traditie gaat het vaak over, dat wanneer iemand per ongelijk een doodslag heeft gepleegd, en hij naar een vrijstad vlucht, zijn leraar mee gaat. Die gaat als het ware met zijn leerling in ballingschap. Hierin zit een diepe symboliek. Als de leerling in ballingschap gaat, dan de leraar ook. […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Ten dage van de krijg

20-05-2012

Wist u dat….?  “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed ten dage van de krijg”{Zach.14: 3}. Het woord “krijg” heeft als doel om toe nadering te krijgen. God zoekt door de “krijg”, toenadering. Een strijd die eindigt in omarming.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Sabbath

14-05-2012

Wist u dat…..?  Het principe van de Sabbath is, wat de Bijbel dan ook zegt, dat God de wereld voltooid had, dat dus alles klaar was. Aan het einde van de zesde dag was de wereld klaar, en God zag dat alles zeer goed was. Op de Sabbath, de zevende dag wordt het gescheidene weer tot […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

De God van de hele aarde

07-05-2012

Wist u dat …..? Uiteindelijk de naam van God zal worden uitgeroepen over de hele aarde. Hij zal genoemd worden: de God van de ganse aarde. God raakt het verlorene nooit kwijt. Zelfs het honderste schaap vindt Hij terug.

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Stof, bloed en gal

26-04-2012

Wist u dat….? De rabbijnen beschouwen het woord adam ook als een letterwoord. De a staat voor ‘aphar (stof). De d staat voor dam (bloed) De m staat voor mem (gal). De mens bestaat dus uit bloed, stof en gal (lichaamsvocht). Stof.  ‘Stof zijt gij’. Bloed. Daar moet de mens zijn leven van hebben. Gal.  […]

Gepost in Wist u dat....? | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601654 bezoekers sinds 07-06-2010